MUP USK: Radni sastanak sa pripadnicima Granične policije

U prostorijama MUP USK-a, dana 12.09.2018. godine, nečelnik Sektora uniformisane policije glavni inspektor Družić Šero, policijski komesar po ovlaštenju, održao je radni sastanak sa predstavnicima Granične policije BiH – Terensku ured Zapad, Bosansko Grahovo.

Ispred Granične policije BiH , radnom sastanku prisustvovali su Damjanović Viktoria, načelnik Terenskog ureda, Filan Zahid, pomoćnik načelnika TU i Milorad Marčeta, ispektor za graničnu kontrolu TU.

Tema današenjeg radnog bila je aktuelna migrantska kriza na području USK-a te unapređenje suradnje i aktivnosti koje će se koordinirano poduzimati u narednom periodu. Svi prisutni složili su se, da se razmjena podataka i informacija između Terenskog ureda i Uprave policije MUP USK-a kad je u pitanju aktelna problematika sa migrantima, mora podići na jedan viši nivo.

Jedan od zaključaka današnjeg radnog sastanka, jeste i formiranje zajedničkih patrola ovih institucija, čiji je zadatak očuvanje povoljne sigurnosne situacije na USK-u, kao i rad na sprječavanju činjenja i identifikaciji počinioca krivičnih djela trgovine ljudima i krijumčarenje migranata.

Related posts