MUP USK: Nova generacija kadeta u činu „Policajac“

U sklopu nastavka školovanja za početni čin „ Policajac“, 45 kadeta otpočelo je svoju tromjesečnu praktičnu nastavu po organizacionim jedinicama Uprave policije MUP USK-a. Ovakav vid obuke, sastavni je dio nastavnog plana i programa školovanja koju polaznici moraju proći kroz organizacione jedinice Uprave policije te upoznati se sa načinom rada i ustrojstvom MUP USK-a. Kroz tromjesečnu praktičnu obuku , polaznike će voditi stručno osposobljeni mentori jer se upravo ovakav rad sa mentorima pokazao kao jedan od najboljih načina pružanja stručne pomoći i podrške, kao i integracija polaznika u radne procese.

U prostorijama jedinice policije za podršku Uprave policije, Policijski komesar Mujo Koričić i mentori, dočekali su novu generaciju polaznika, te njih četrdeset i pet je već od 03.10.2017. godine , otpočelo s nastavnim aktivnostima. U svom obraćanju polaznicima, Policijski komesar istakao je da su izborom policijskog obrazovanja i poziva, izabrali časnu i zahtjevnu profesiju, da kroz svoj poziv uvijek rade na svom stručnom i profesionalnom usavršavanju a da je sigurnost građana prevashodno ono što ih mora voditi kroz budući rad i da s ponosom nose policijsku uniformu.

Također, isti dan, u prostorijama Crvenog križa, Ministar MUP USK-a Anel Ramić, obratio se VI generaciji budućih polaznika koju MUP USK-a šalje na policijsku obuku, a koja upravo prolazi zadnju fazu provjera prije odlaska na školovanje za početni čin „policajac“. Ministar MUP USK-a je u svom govoru, budućim kadetima i polaznicima Policijske Akademije istakao , da su odabirom ovog poziva obavezali se na poštivanje Ustava i Zakona, da budu ponos i roditelja i cjelokupne zajednice.

Uprava policije MUP USK-a , u protekli nekoliko godina u suradnji sa Vladom USK-a, kontinuirano radi na popuni kadrovske strukture i prijemu novih snaga u policijske redove.

Koristimo ovu priliku da pozovemo sve mlade ljude koji žele pristupiti u policijske redove da svojom prijavom uzmu učešće u procesu odabira za policijske službenike.

Related posts