Održana 2.sjednica Savjeta za ekonomski razvoj Grada Bihaća

U Kabinetu gradonačelnika održana je 2. sjednica Savjeta za ekonomski razvoj Grada Bihaća – sektor industrije. Članovi sektorskog tima raspravljali su o Izvještaju o održanoj raspravi u organizaciji SOGFBIH o Nacrtu Zakona o koncesijama FBiH i implementaciji Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama USK-a.

Nakon opsežne rasprave članovi sektorskog tima između ostalog usvojili su zaključak kojim se traži hitno rješavanje pitanja katastra na lokalitetima nalazišta gipsa na području Kulen Vakufa, a te lokalitete staviti kao prioritet, budući da zbog imovinsko-pravnih sporova koncesori nisu u mogućnosti vršiti nikakve dalje radnje na tom području, te redefinirati postojeće koncesione ugovore ako je to potrebno.

Također, usvojen je zaključak da se potpiše koncesioni Ugovor između Centra za liječenje Gata i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK-a u kojem će sve biti precizno definirano, između ostalog, na koji način bi se koristila i koja je to količina ljekovite vode neophodna Centru za normalno funkcionisanje, a čije mjerenje bi se riješilo ugradnjom vodomjera.
Na jednoj od narednih sjednica Gradskog vijeća Bihać članovi sektorskog tima zatražili su i da se predoči kompletna problematika vezana za dugogodišnje nepoštivanje važećeg Zakona o koncesijma, nepoštivanju koncesionih ugovora, zloupotrebe prirodnih dobara i resursa.

Posljednjim zaključkom članovi Sektorskog tima industrije zatražili su pokretanje procesure stavljanja svih raspoloživih dobara potencijalnim koncesorima putem javnih poziva, te kontrola do sad potpisanih koncesionih ugovora.

Related posts