Muhadžić Merjem iz Sanskog Mosta nominirana kao kandidat Ambasadora aktivizma

Kandidate za Ambasadora aktivizma biraju koordinatori Fondacije SHL, vođeni idejom da Ambasador treba biti osoba koja svojim angažmanom uistinu može služiti kao primjer mladim ljudima u Bosni i Hercegovini.

Svojim radom i angažmanom, ne samo u aktivnostima Fondacije SHL, nego i u svojoj lokalnoj zajednici, Muhadžić Merjem se istaknula među ostalim osobama sa kojima radi Schuler Helfen Leben fondacija.

Na SHL Event-u „25 godina na strani mladih“ koji će se održati od  06. do 08.05.2017. godine u Jajcu, okupiti će se stotinu mladih širom Bosne i Hercegovine, te će im biti omogućeno sudjelovanje u procesima donošenja odluka u Fondaciji SHL koji se tiču izbora Ambasadora aktivizma i izbora najboljeg  realizovanog projekta , razmjena iskustava, ideja i dobrih praksi u omladinskom angažmanu.

Related posts