,,Misli globalno, djeluj lokalno”

Sekcija ”CIVITAS” iz JU OŠ ”SANICA u Sanici ove godine odabrala je temu, te osmislila i realizirala projekt: ,,Misli globalno, djeluj lokalno”.Cilj i svrha projekta jeste organizacija i rad učenika sa namjerom obezbjeđivanja sredstava za učenike maturante radi odlaska na maturalnu ekskurziju.

Kao javna ustanova koja za cilj prvenstveno ima odgoj i obrazovanje mladih, članovi sekcije su nam kazali da su otkrili da mnoge škole širom Bosne i Hercegovine imaju iste probleme, a oni se tiču nepovoljne materijalne situacije, siromaštva i socijalne isključenosti učenika. Razmatrajući svoje mogućnosti, učenici su shvatili da bi se ideja socijalnog poduzetništva mogla primjeniti i na škole. Kako? S obzirom da su spontano zadnjih šest godina organizirali razne aktivnosti s ciljem pomaganja socijalno osjetljivim kategorijama svoje zajednice, prvenstveno učenika škole, prepoznali su u tim aktivnostima ideju socijalnog poduzetništva i odlučili da ove godine tu ideju još više prošire te uključe što više učenika. Pored same ideje da pomognu svojim prijateljima u školi, željeli su također široj javnosti približiti svoje viđenje socijalne jednakosti i kroz vlastiti primjer pokazati da se uz minimalan trud i vlastiti doprinos radom mogu ostvariti sjajni rezultati koji pomažu lokalnu zajednicu i njene najranjivije članove, dakle, mlade i djecu.

Kroz svoj plan aktivnosti, učenici su organizirali rad na kreativnim radionicama na kojima su pravili čestitke, narukvice, razne suvenire, poklone za Međunarodni dan žena, te brošure na osnovu kojih su promovisali ideju socijalnog poduzetništva. Svojim rad, okupljali su veliki broj učenika, uspostavili saradnju sa Vijećem mladih općine Ključ, posjetili općinskog načelnika, gospodina Nedžada Zukanovića, te prezentovali široj javnosti svoj projekt podjelom brošura građanima općine Ključ.

Bitno je napomenuti da je pored ostalih, jedan od ciljeva bio i da se umanje stereotipna mišljenja i predrasude o mladima, o njihovoj neaktivnosti i o tome da ne žele da rade. Vlastitim primjerom učenici osnovne škole u Sanici, stvorili su mogućnost da svaki učenik odvajajući samo slobodno vrijeme, pomogne drugom učeniku, jer kako i sami kažu, čovjek je u ljudskim relacijama najviša vrijednost a o njegovim sposobnostima i njegovoj ljudskosti ovisi čitav napredak i kvalitet života. Zato, omladina je budućnost, budućnost ‘’OPSTANKA, OSTANKA I NAPRETKA’’.

Related posts