Uživao pet sedmica, nabio račun od 18.000 kuna pa pobjegao

Njemački državljanin koji sada živi u Švicarskoj, Joachim Rothenburger (74), kriomice je otišao iz opatijskog hotela Ambasador, nakon što je tamo boravio pet sedmica, od 14. februara do 21. marta 2010. godine, ne plativši račun od oko 18 hiljada kuna, piše Novi list.

Rothenburger je zbog prevare osuđen na uvjetnu kaznu zatvora od osam mjeseci s rokom kušnje od dvije godine.

Hotelu Ambasador, odnosno kompaniji Liburnia riviera hoteli, kojoj je ostao dužan, dosuđen je imovinsko-pravni zahtjev u iznosu od 18,1 hiljadu kuna, što znači da je Nijemac dužan to platiti. S ostalim dijelom zahtjeva, što se odnosi na kamate, hotel je upućen na parnicu.

Na suđenju je saslušan djelatnik hotela Ambasador koji je ispričao da je Nijemac i prije ovog slučaja boravio u njihovom hotelu kao gost, da dotad nikad nije bilo problema oko naplate smještaja. Zbog ranijih dobrih iskustava s njime kao gostom, nisu ni posumnjali da bi se moglo dogoditi ovako nešto. Nazvao je telefonom i rezervirao sobu.

U ovom slučaju, dok je još boravio u Ambasadoru, više puta su pokušavali naplatiti makar dio troškova smještaja, ali je on izbjegavao bilo šta platiti. Objašnjavao je da mora dobiti neki novac i da će se naknadno javiti radi plaćanja. Jedne noći jednostavno je nestao iz hotela, bez da se javio na recepciji. Dan kasnije javio se telefonom iz Njemačke, pojašnjavajući da je zbog ličnih razloga morao hitno otputovati za Njemačku te da će naknadno platiti hotelski račun. No, to se nije dogodilo, niti je ikada više nazvao hotel.

Zaključak je suda da je Nijemac već prilikom rezervacije i dolaska u hotel imao prevarnu namjeru. Sud je prema Nijemcu, kojem se sudilo u odsutnosti, primijenio stari Kazneni zakon, jer je za njega blaži. Pri odmjeravanju kazne, olakotnim mu je cijenjeno da je starije dobi i dosad neosuđivan. Presuda nije pravomoćna, Nijemac ima pravo žalbe.

Related posts