Ministar Dedić: Za USK osigurano više od 70 miliona KM

Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu usvojila nekoliko važnih odluka koje se tiču nastavka podrške projektima s područja Unsko-sanskog kantona. 

U usvojenom Planu poslovanja JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo za ovu godinu pored planiranih sredstava za redovno održavanje magistralnih cesta i planiranih 7 miliona KM za sve projekte eksproprijacije zemljišta među kojima su i projekti s područja našeg kantona, planirana je i realizacija novih projekata. Vrijedi izdvojiti završetak radova na Bužimskoj zaobilaznici u vrijednosti od 1,65 miliona KM, sanaciju mosta preko rijeke Sane u vrijednosti 1,75 miliona KM u Sanskom Mostu, te sanaciju kolovozne konstrukcije na cesti M5 na području Grada Bihaća podržanu s 1,27 miliona KM. 

Kada je u pitanju cestovna infrastrukura do kraja ovog mjeseca bit će završeni radovi na magistralnom putu M15 Crljeni-Zgon u općini Ključ čija je vrijednost 5,4 miliona KM, a trenutno se izvode radovi na izgradnji i trake za spora vozila Ripač-Dubovsko u Gradu Bihaću čija je vrijednost oko 6,6 miliona KM.

Vlada Federacije BiH na istoj sjednici usvojila je i tekst javnog poziva za finansiranje/sufinansiranje projekata lokalnih zajednica na području FBiH u iznosu od 29 miliona KM, a rok za podnošenje zahtjeva je do 30. juna ove godine. 

Pored ove vrste podrške Vlada Federacije BiH je ranije donijela odluku o podršci budžetima gradova/općina, po 125.000 KM svakoj lokalnoj zajednici, a kao pomoć budžetu kantona u provedbi strukturnih reformi i finansiranju/sufinanciranju infrastrukturnih projekata koji su značajni za Federaciju BiH u omjeru 50 posto prema 50 posto odobreno je 23.903.093 KM.

“Kako bi građani bili upoznati sa projektima koje finansira i sufinansira Vlada Federacije BiH, za razliku od ranijih godina, kanton je ove godine dužan u roku od 30 dana od potpisivanja ugovora dostaviti plan ulaganja dodijeljenih sredstava za kapitalna ulaganja. Isto tako svi kantoni i gradovi/općine u obavezi su vidljivo obilježiti odobrene projekte sa federalnog nivoa u skladu sa prethodno usvojenom Vladinom Uredbom”, kazao je Šemsudin Dedić federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Od drugih značajnih projekata za koja su osigurana sredstva treba istaći rezervisanih 20 miliona KM za Aerodrom Bihać, 3,5 miliona KM za izradu projektne dokumentacije za brzu cestu Bihać-Cazin-Velika Kladuša, kojim će se obavezati Vlada FBiH da putem JP Autoceste FBiH finansira izgradnju ovog putnog pravca, te veliki broj drugih projekata resornih federalnih ministarstava.

“Ulaganja u infrastrukturne projekte i pomoć budžetu kantona i naših gradova/općina konkretna su podrška. U ovom mandatu naš kanton je od strane Vlade Federacije BiH imao dosad najveću podršku koju ćemo nastaviti i ove godine, a obaveza kantona i lokalnih zajednica je da imaju pripremljene kvalitetne projekte spremne za realizaciju i podršku”, izjavio je ministar Dedić. 

Related posts