Merhamet pomaže migrantima u BiH paketima hrane, odjeće i higijenskim sredstvima

Muslimansko dobrotvorno društvo “Merhamet” svakodnevno pomaže migrante iz Sirije i drugih zemalja koji su privremeno utočište našli u Bosni i Hercegovini. Uposlenici obilaze lokacije u Sarajevu i Bihaću na kojima borave migranti i dostavljaju im hranu, životne namirnice, odjeću i sredstva za higijenu.

Predsjednik HO Merhamet MDD Hajrudin Šahić kaže da će ova humanitarna organizacija, u skladu sa svojim mogućnostima, nastaviti sa pomaganjem migranata na području Kantona Sarajevo, Unsko-sanskog kantona i na ostalim lokacijama gdje to bude potrebno.

“Merhamet nastoji da se, u razgovorima sa sa nadležnim institucijama u BiH, traže i nađu najpovoljnija rješenja za zbrinjavanje migranata, među kojima su brojne porodice s djecom. Merhamet je ovom problemu, između ostalih, razgovarao i sa predstavnicima Ministarstva za izbjegla i raseljena lica BiH. Ovim unesrećenim ljudima, koji su trenutno našli utočište u BiH, pomažemo od samog njihovog dolaska, u skladu sa svojim mogućnostima, bez obzira što državni organi i nadležne institucije sporo djeluju”, kazao je Šahić.

Prema Šahićevim riječima, Merhamet je od početka izbjegličkog vala u BiH udvostručio svoje napore.

“Cilj nam je da tim unesrećenim ljudima pružimo najosnovniju pomoć u hrani, odjeći i sredstvima za higijenu. Uvjereni smo da će se ovaj problem riješiti sistemski čime bi naša pomoć bila efikasnija. Merhametova pomoć nema jednokratan karakter. Svakodnevno smo prisutni na terenu pomažući migrantima kako ne bi ostali gladni. Sa sličnim problemima smo se suočavali i mi od 1992. do 1995. godine i zato su naši građani posebno osjetljivi na nedaće migranata”, kazao je Šahić.

Related posts