Mediji – kohezivni ili destruktivni faktor bh društva i države!?

Pozivamo Vas da prisustvujete i učestvujete u radu XIII sesije građanskog foruma „Bihaćka građanska inicijativa“, koja će se održati dana 21.06.2018.g. (četvrtak) u Muzeju I zasjedanja AVNOJ u Bihaću, sa početkom u 18,00 sati.

 

TEMA: Mediji – kohezivni ili destruktivni faktor bh društva i države!?

 

Gost – predavač: Gospođa Vildana Selimbegović, direktor i glavna i odgovorna urednica „Oslobođenja“, najstarijeg i najuglednijeg dnevnog lista u BiH.

 

Sesija je javna i njoj mogu prisustvovati Vaši bračni drugovi i prijatelji.

 

Molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite na jednu od gore navedenih adresa.

Radujemo se viđenju sa Vama.

 

Predsjednik BGI,

Halid Dedić,prof.

 

PS

Obzirom da se radi o događaju koji ima i strukovno značenje, pozivamo medije da na sesiju upute mogući broj članova redakcija.

 

Related posts