Krivična djela migranata postala svakodnevnica

Migranti u Federaciji BiH dnevno počine najmanje jedno krivično djelo. Do kraja novembra ove godine evidentiano je 292 krivična djela koja su počinili migranti, a 191 je uhapšen.  

Policijski organi, tužilaštva i sudovi u FBIH imaju dosta izazova s procesuiranjem i kažnjavanjem migranata počinitelja prekršajnih i krivičnih djela, a koji nemaju identifikaciona dokumenta, niti je moguće utvrditi njihov identitet. 

Kako bi snosili posljedice za izvršena djela nužne su izmjene i dopune zakona i drugih propisa. Nažalost, za takvo što i pored brojnih incijativa federalnih i bh. zvaničnika još uvijek nema političke volje.

Related posts