Krajina: Lagan porast broja zaposlenih

Na evidenciji nezaposlenih osoba Službe za zapošljavanje USK za mjesec decembar 2017. godine ukupno prijavljenih na evidenciju nezaposlenih osoba bilo je 41. 326 lica. To je više za 145 ili 0,35 % i bilježi tendenciju laganog rasta u odnosu na mjesec novembar 2017. Kako navodi Jasmin Prošić, rokovodilac sektora za zapošljavanje, razloga ima više.

– Prema neslužbenim podacima, BiH je u 2017. godini napustilo više od 80.000 osoba i to većina u potrazi za poslom. U taj broj uključeno je i radno sposobno stanovništvo koje se odjavljuje s evidencijskih lista Službe za zapošljavanje USK. Upravo prema njihovim podacima, u decembru 2017. godine na evidenciji nezaposlenih bilježi se lagani rast u odnosu na mjesec novembar 2017.

Na evidenciji nezaposlenih osoba Službe za zapošljavanje USK za mjesec decembar 2017. godine ukupno prijavljenih na evidenciju nezaposlenih osoba bilo je 41. 326 lica. To je više za 145 ili 0,35 % i bilježi tendenciju laganog rasta u odnosu na mjesec novembar 2017. Kako navodi Jasmin Prošić, rokovodilac sektora za zapošljavanje, razloga ima više.

Ukupan broj zaposlenih na području USK prema podacima zavoda za statistiku za mjesec novembar iznosio je 34.706 lica. Najveći broj njih, odnosno 6.119 zaposlio se u trgovinama na veliko i malo, 4.307 u obrazovnoj struci, dok je u građevinarstvu posao dobilo 1636 lica. Kada je u pitanju decembar naviše lica je zaposleno u Bihaću, dok u Bužimu, nažalost, u decembru nije bilo zapošljavanja.

Iako je ukupna stopa nezaposlenosti u BiH prema anketi o radnoj snazi, smanjena, primjetno je da je ona i dalje najveća u usporedbi sa svim zemljama regije. Primjera radi, stopa nezaposlenosti u BiH je gotovo tri puta veća nego u Sloveniji i Bugarskoj.

rtvusk.ba

Related posts