Ko se o njima treba brinuti: Na području FBiH živi 11.527 starih osoba bez porodičnog staranja

Prema posljednjim podacima, na području Federacije BiH bez porodičnog staranja živi 11.527 starih osoba. Kazali su nam to u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, naglašavajući kako su brojke uzete iz 2016, jer za ovu godinu, s obzirom da smo u devetom mjesecu, još nisu prikupljene.

Piše: Faktor.ba

– U skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom, starim licem bez porodičnog staranja smatraju se muškarac stariji od 65 i žena koja ima više od 60 godina života, koji nemaju članova porodice, niti srodnike koji su po zakonu obavezni da ih izdržavaju, ili ako ih ima, da ta lica nisu u mogućnosti izvršavati takve obaveze – pojašnjavaju u Ministarstvu i dodaju kako je za donošenje zakona i utvrđivanje politike nadležna federalna vlast, dok su kantoni zaduženi za provođenje te politike, uspostavljanje službi socijalne zaštite i njihovo finansiranje.

Tuzlanski kanton prednjači

Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice i djece i propisima kantona, socijalna pomoć pruža se kroz osnovna prava i oblike zaštite i to najčešće kroz: institucionalno zbrinjavanje starih i iznemoglih osoba, regulisanje stalne novčane pomoći, novčanih naknada za tuđu njegu i pomoć i tjelesno oštećenje, regulisanje prava na humanitarnu pomoć te odgovarajuće subvencije, kućnu njegu i pomoć u kući.

Pored nabrojanih prava, predviđene su, kažu u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, i alternativne mogućnosti smještaja starih lica bez porodičnog staranja te onih sa invaliditetom, u drugu porodicu i dnevno zbrinjavanje u dnevne centre i klubove za starije osobe.

– Sva ta prava finansiraju se uglavnom iz budžeta kantona, osim prava po osnovu invalidnosti – neratni invalidi iz Budžeta FBiH i civilne žrtve rata 70 posto iz Budžeta FBiH, a ostatak iz budžeta kantona. Ostvarivanje svih ostalih prava zavisi isključivo o raspoloživosti sredstava u kantonima – kažu u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike dodajući kako je trenutno sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA) u izradi Nacrt strategije za unapređenje položaja starijih osoba u FBiH za razdoblje 2018-2027. godinu.

Tuzlanski kanton sa brojkom od 2.149 prednjači po broju starih osoba bez porodičnog staranja.

Prema riječima Nermine Suljić, stručne savjetnice za socijalnu zaštitu u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak TK, godišnje se za stare osobe bez roditeljskog staranja izdvoji oko šest miliona KM.

– U prošloj godini za jednokratne novčane pomoći, u kojoj su starija lica zastupljanja oko 40 posto, izdvojeno je 282.788 KM, dok je za smještaj u drugu porodicu (oko 50 posto starijih i nemoćnoh lica) dato 164. 858 maraka. Za smještaj u ustanove socijalne zaštite (oko 50 posto zastupljene starije i nemoćne osobe) izdvojeno je 2,951.544 KM. Kada je riječ o zdravsvenom osiguranju, tokom prošle godine za ovu stavku odobreno je 908.224 marke, gdje je za stara i nemoćna lica dato oko 800.000, a ostalo je pripalo djeci – kaže Suljić.

Osim toga, za prevenciju siromaštva i podršku materijalno neobezbijeđenim pojedincima i porodicama, putem organizirane ishrane i paketa pomoći, među kojima su pretežno stara i nemoćna lica, u prošloj godini izdvojeno je 315.000, dok je oko 14.000 KM utrošeno za projekt kućne njege i pomoć u kući, kojeg, kako kaže Suljić, provode nevladine organizacije, poput Crvenog križa.

Procjene stručnih timova

U Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak TK naglašavaju kako su sve stare osobe bez porodičnog staranja u ovom kantonu, evidentirane putem nadležnih centara za socijalni rad.

– U slučajevima kada takve osobe nema u evidenciji, a dozna se za nju, socijalni radnik odmah izlazi na teren gdje se utvrđuje činjenično stanje, uzima socijalna anamneza, nakon čega stručni tim određuje koji je najbolji oblik zbrinjavanja za takvo lice – objašnjava Suljić.

Naša sagovornica istakla je i problem osoba koje imaju bliže srodnike, a o kojima niko ne vodi računa, zbog narušenih porodičnih odnosa.

– U takvim slučajevima centar za socijalni rad, u skladu sa odredbama federalnog porodičnog zakona, dužan je raditi na sređivanju porodičnih odnosa, kako bi djeca preuzela brigu o svojim roditeljima, jer su to po zakonu dužni – objasnila nam je Suljić.

Broj starijih osoba bez porodičnog staranja u Federaciji BiH po kantonima:

Unsko-sanski kanton – 177 žena i 96 muškaraca

Posavski kanton – 541 žena i 365 muškaraca

Tuzlanski kanton – 1.567 žena i 582 muškarca

Zeničko-dobojski kanton – 1.313 žena i 655 muškaraca

Bosansko-podrinjski kanton Goražde – 40 žena i 27 muškaraca

Srednjobosanski kanton – 686 žena i 654 muškarca

Hercegovačko-neretvanski kanton – 10.40 žena i 612 muškaraca

Zapadno-hercegovački kanton – 409 žena i 246 muškaraca

Sarajevski kanton – 1.63 žene i 841 muškarac

Kanton 10 – 260 žena i 153 muškarca

Related posts