Ključ: U Sanu i Sanicu pušteno 400 komada potočne pastrmke

Danas su članovi sportsko ribolovnog društva Ključ izvršili su poribljavanje na rijeci Sani i Sanici gdje je ukupno pušteno oko 400 komada potočne pastrmke.

Na ovaj način SRD Ključ održava i povećava riblji fond na rijekama Sani i Sanici.Pored očuvanja ribljeg fonda i briga za ribolovne vode ovo su stalne aktivnosti Sportsko-ribolovnog društva Ključ.

Nadamo se da ćemo i u narednom peridu imati više mogućnosti i sredstava da još više i bolje povećamo broj ovakvih i sličnih aktivnosti, istakli su članovi SDR Ključ.

 

Related posts