Ključ: Dao unaprijed pare za kupovinu stoke, pa ostao bez oboje

Dana 02.04.2018 godine, PS obratio se D.I.rođen 1958.godine, koji je prijavio lice kojem zna samo ime, te da je sa istim dogovorio kupovinu stoke i za koje mu je dao određen novčani iznos.

Daljnji rad na dokumentovanju krivičnog djela „ Prijevara“ nastavljaju istražitelji OKP PS Ključ.

Related posts