Kantonalna bolnica "Dr.Irfan Ljubijankić" Bihać nabavila novu opremu Službi za transfuziju

ZU Kantonalna bolnica “Dr.Irfan Ljubijankić” Bihać obezbijedila je sredstva za opremanje Službe za transfuziju. Nabavljena je oprema za odvajanje plazme sa pratećim uređajima: centrifuga za odvajanje plazme, transfuzijski zamrzivač, aparat za odmrzavanje svježe smrznute plazme, transfuzijske vage/mješalice i zavarivač za krvnu liniju.

Ukupna vrijednost projekta je 85 000 konvertibilnih maraka i sa ovim projektom Služba za transfuziju Kantonalne bolnice “Dr.Irfan Ljubijankić” Bihać dostigla je nivo većih transfuzijskih centara na nivou FBiH, što se tiče proizvodnje krvnih pripravaka, a pacijenti puno kvalitetniju zdravstvenu zaštitu s obzirom na značaj krvne plazme u medicini i liječenju.

Related posts