Kako poboljšati i dodatno zaštiti kućni Wi-Fi signal?

Sve je teže zamisliti svakodnevni život i rad bez kvalitetne i sigurne Wi-Fi mreže.

Evo nekoliko savjeta kako poboljšati i zaštititi Wi-Fi mrežu.

Odaberite najbolju poziciju za ruter

Držite ruter u sredini kuće ili stana ako želite da pokrijete sve ili većinu prostorija.

Ne smije biti blizu drugog rutera, naročito ako je riječ o uređaju na 2,4 GHz.

Postavite ga na povišenu poziciju, dalje od metalnih objekata i uređaja koji emituju radio talase kao što su mikrovalna, bežični telefoni…

Aktivirajte enkripciju

Enkripcija je važan dio zaštite Wi-Fi rutera. Koristite je kako se ne bi baš bilo ko mogao spajati na vašu bežičnu Wi-Fi mrežu i pristupiti osjetljivim podacima.

Preporučujemo protokol WPA2-PSK (AES).

Promijenite Wi-Fi kanal

Stariji 2,4 GHz ruteri su sporiji i manje otporni na smetnje jer imaju samo 14 kanala, a gotovo svi oni se međusobno preklapaju.

Ako koristite takav ruter prebacite ga na kanal koji koristi najmanje uređaja u vašoj okolini.

Nadogradite ruter

Provjerite ima li vaš ruter najnovije izdanje softvera.

Postupak se razlikuje od proizvođača do proizvođača, ali generalno bi trebali da otvorite web stranicu proizvođača, unesete serijski broj vašeg rutera i preuznete najnovije izdanje softvera (firmware). Potom otvorite administratorski interfejs vašeg rutera, pronađite podešavanje za nadogradnju firmwarea i nadogradite ga.

Instalirajte firewall i/ili VPN

Firewall je odbrambeni mehanizam koji vas štiti od zlonamjernog softvera ili aplikacija.

U vašem ruteru vjerovatno postoji hardverski firewall.

Provjerite da li ste ga slučajno isključili. Ako jeste, uključite ga.

Virtualna privatna mreža (VPN) radi enkripciju vaš internet saobraćaj pomaže pri zaštiti kad koristite javno dostupne Wi-Fi mreže.

(Tportal.hr)

Related posts