Hrvatska počinje gradnju odlagališta nuklearnog otpada? Da li su stanovnici Krajine ugroženi?

Priča o odlagalištu nuklearnog otpada u općini Dvor u susjednoj Republici Hrvatskoj ponovo je aktuelizirana. Podsjetimo , odlagalište na Trgovskoj gori izravno bi ugrozilo okoliš i opstanak ne samo tamošnjeg stanovništva, već i stanovnika krajiških općina koje graniče sa Hrvatskom.

Sva nastojanja nevladinih organizacija, općinskih i kantonalnih vlasti i zastupnika na višim nivoima vlasti da se ovaj proces zaustavi nisu urodila plodom.

Kako je, prema direktivi EU, Hrvatska obavezna odrediti lokaciju na kojoj će zbrinjavati svoj dio otpada iz nuklearne elektrane Krško, koju ima u suvlasništvu sa Slovenijom, a koja će se za nekoliko godina zatvoriti, priča o odlagalištu na Trgovskoj gori u općini Dvor ovaj put sve je ozbiljnija.

Bez obzira na protivljenje domicilnog stanovništva, ali i stanovništva bh. općina na drugoj obali Une u ovom graničnom području ponovno je aktualizirana nakana da se odlagalište radioaktivnog otpada uspostavi. O tome je danas raspravljala radna grupa za praćenje uspostave ovog odlagališta, pri Ministarstvu građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša u Vladi USK.

Podsjetimo, Ministarstvo je ranije uputilo deklaraciju usvojenu od strane Vlade i Skupštine USK o protivljenju gradnji bilo kakvog odlagališta u ovom području, jer bi to imalo nesagledive ekološke posljedice. Sve to pokazalo se nedovoljnim, jer se problem mora rješavati na nivou država.
Na sastanku radne grupe rečeno je da će se insistirati kod Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH da se brzu i adekvatnu reakciju Vlasti BiH, kako bi se namjera Hrvatske o gradnji odlagališta osujetila

Related posts