Hrast od 200 godina u istočnoj Bosni prkosi vremenu i ljudima

U privatnoj šumi porodice Kanlić u selu Kostenik u općini Novo Goražde među mladim stablima još uvijek uspravan, iako pritisnut godinama, stoji stari hrast cer.

Zanimljivo je da je obim stabla ovog izuzetno visokog drveta načetih grana oko šest metara, a cer se, pod teretom velikih grana, polako počeo saginjati prema zemlji.

“Znaju Kopačani za njega, samo što niko nije ni razmišljao da ga promoviše. To je privatna šuma, tako da je vjerovatno ostao sačuvan i zahvaljujući tome. Kad pitate starije stanovnike Kopača, oni će vam reći da otkad znaju za sebe znaju i za ovaj cer. I tako iz generacije u generaciju. Niko sa sigurnošću ne može tvrditi koliko ima godina ali sigurno ima preko 200. Interesantno je što je cer osjetljivo drvo, a tolike godine prkosi”, kaže mještanin Mehmed Bajrović.

Neobično je i to što je stari cer “preživio” desetine pa i stotine godina, prkoseći vremenskim prilikama, ali i ljudima.

Cer je inače do 40 metara visoko drvo brežuljkastih i brdskih šuma. Za razliku od drugih vrsta hrasta, cer pretežno raste u brdskim područjima jer “ne voli” poplave. Od drugih vrsta hrasta razlikuje se po listovima koji su izduženiji te po žiru.

Related posts