Grant sredstva Hilfswerk Austria Internacional i UNHCR-a Gradskoj upravi Bihać

U Gradskoj upravi Bihaća izvršena je primopredaja računarske opreme koju je Gradu Bihać kroz grant sredstva obezbijedio Hilfswerk Austria Internacional i UNHCR. Donacija računarske opreme dio je projekta koji se odnosi na podršku jačanju lokalnih kapaciteta u svrhu pružanja trajnih rješenja za interno raseljene i povratničke porodice putem prikupljanja i upravljanja podacima o njihovoj ugroženosti na lokalnom nivou.

Grad Bihać tako je dobio donaciju u vidu dva računara laptopa, dva Windows 10 Home paketa, dva MS Office, dva optička miša, dva USB-a, jedan printer sa dva tonera, jedan projektor, jedan digitalni fotoaparat i šest kutija papira za kopiranje.

Related posts