Grad Bihać se pridružio ACCOUNT-ovoj mreži gradova i općina u borbi protiv korupcije

Udruženje INFOHOUSE i Grad Bihać potpisali su jučer u Sarajevu Memorandum o saradnji koji je dio Ugovora između Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Centra za razvoj medija i analize (CRMA) za realizaciju projekta: “Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva ACCOUNT”.

Udruženje INFOHOUSE glavni je partner Udruženja CRMA u realizaciji projekta ACCOUNT i zaduženo je za koordiniranje aktivnosti pod nazivom “Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih općina/gradova na izradi strategija/akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou”.

Kako su istakli potpisnici Memoranduma, bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić i Dženana Alađuz, predsjednica Udruženja INFOHOUSE, predmet potpisanog Memoranduma je utvrđivanje mehanizama saradnje, uključujući formiranje zajedničke radne grupe, tehničku podršku, razmjenu informacija i promociju s ciljem smanjenja korupcije i povećanja prevencije u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou. Alađuz je kazala da joj je drago što je gradonačelnik Fazlić prepoznao važnost borbe protiv korupcije, i da je spreman da otvori vrata svim građanima koje interesuje rad uprave i ostvarivost budućeg Akcionog plana za borbu protiv korupcije.

” Kada sam izabran za gradonačelnika 2016. godine, znao sam da mi osim volje da radim dobro i pošteno, treba i neko ko mi može pomoći da sistemski pristupimo borbi protiv korupcije. Ako je to Udruženje INFOHOUSE, onda mi je drago da možemo surađivati“- kazao je gradonačelnik Fazlić prilikom potpisivanja Memoranduma o saradnji.

Kada su u pitanju obaveze lokalne zajednice, Grad Bihać će odrediti osobu koja će koordinirati aktivnostima, te izabrati članove radne grupe koja će na osnovu unaprijed definisane Metodologije rada učestvovati u procesu izrade strategije/akcionog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou.

U proteklom periodu 28 lokalnih zajednica potpisalo je memorandume o saradnji o izradi Akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou. Kada budu primljeni ovi planovi bi trebali doprinijeti većoj transparentnosti, utrošku budžetskih sredstava, boljoj organizaciji rada, smanjenju zloupotreba lokalne administracije, ali i poboljšanju općih uslova života građana.

Related posts