Grad Bihać ima najčišću rijeku u BiH

“Jedanput kad vidite rijeku Unu, nećete nikada zaboraviti njenu smaragdnu boju, brzake i bukove, sedre i sve ono što je čini jedinstvenom. Ta ljepota, kaže legenda, ostavila je bez daha nekog rimskog legionara, koji, kad ju je ugledao, izusti: ‘Una!’, što znači – jedna, jedina”

Prema istraživanju koje je provela Evropska agencija za okoliš (EEA), kvaliteta mora, rijeka i jezera u Evropi, glavni grad BiH ima najzagađenije rijeke u Evropi.

S druge strane, bihaćka ljepotica Una je oduševila stručnjak Evropske agencije okoliš (EEA), kvaliteta mora, rijeka i jezera u Evropi. Posebno je interesantan živi svijet koji i sam pridonosi stvaranju sedrenih tvorevina.

Među njima posebno se ističu mahovne-briofite koje su građom svoga tijela pogodne za zadržavanje istaloženog kalcija, a neke od njih aktivno ga asimiliraju, unose u svoj organizam i kao takve, zajedno sa algama koje imaju moć asimilacije kalcija,bitni su faktor stvaranja, nastanka i rasta sedrenih tvorevina.

Zbog očuvanosti sedrenih tvorevina, kvaliteta vode, raznolikosti rijetke flore i faune, bogatstva mnogih spomenika prirode i prirodnih ljepota, rijeka Una spada među najljepše i najzanimljivije rijeke u Evropi, stoga ona
posjeduje veliko naučno, kulturno-obrazovno, estetsko, pejzažno, turističko i drugo značenje, pa iz tog razloga je ona jedna i jedina neponovljiva krška ljepotica.

S obzirom da Grad Bihać ima najčišću rijeku u BiH, mnogi građani koji žive u ostalim bh. gradovima, pitaju se kako Bišćanima polazi za rukom da ovu prirodnu ljepoticu održe tako čistom.

Sarajevo ima najzagađenije rijeke u Evropi

Evropska agencija za okoliš je provela istraživanje kojim je pokušala odrediti koje su lokacije u Evropi najbolje za kupanje, uključujući i morsku i slatku vodu. Prema rezultatima istraživanja, kvalitet vode u BiH je izvrstan.

Međutim, poražavajući podatak je da rijeke u glavnom gradu BiH nezadovoljavaju, kako zdravstvene, a tako ni ekološke kriterije. Ispitivanja su se vršila na vodotocima: Željeznica (Ilidža), Bosna (Rimski most), Miljacka (Bentbaša). Utvrđeno je da su vodotoci zagađeni zbog toga što ni najuži centar grada nema kompletno odvođenje otpadnih voda u kolektor, a također zagađenje potječe i od kanalizacije, od zagađenja nastalog istresanjem smeća uz vodotoke, te nepostojanje kanalizacione mreže u seoskim i prigradskim naseljima.

Plastične boce i plovak ribarskog štapa na rijeci Bosni često idu zajedno. U koritu rijeke nađe se i glomaznog otpada, kao i vrećica na raslinju sa strane, pa lokalni ribari kažu kako se može upecati svega.

Do prije pet godina u selu Nemila uz rijeku Bosnu, primjerice, odlaganje otpada nije bilo uopće riješeno i smeće je često završavalo u prirodi. Malo-pomalo, stanovnici su počeli potpisivati ugovore s lokalnim komunalnim poduzećem, pa sada na nešto više od 1.000 kućanstava ima 300 kanti za smeće.

Related posts