Godišnjica formiranja Petog korpusa Armije RBiH: Slavna historija Sile nebeske

Štab Vrhovne komande Republike Bosne i Hercegovine je 29. septembra 1992. godine izdao naređenje za formiranje Petog korpusa Armije RBiH.

Odlukom Predsjedništva BiH 21. oktobra 1992. došlo je do formiranja Petog korpusa u čiji su sastav ušle starješine iz rasformirane Unsko-sanske operativne grupe koja je imala u svom sastavu sve pješadijske brigade, i dijelovi preformiranog Okružnog štaba TO Bihać, čije su formacije i nadležnosti smanjene.

Prvom naredbom, na mjesto komandanta korpusa je postavljen major Hajrudin Osmanagić, ali je ta odluka ukinuta prije njegovog preuzimanja dužnosti pa je general Ramiz Dreković postao prvi komandant korpusa. Poslije generala Drekovića, komandant Petog korpusa Armije RBiH je postao general Atif Dudaković.

Peti korpus ARBiH imao je svoje heroje, a jedan od najvećih je Izet Nanić, komandant 505. bužimske viteške brigade koji je posthumno u januaru 1996. unaprijeđen u čin brigadnog generala Armije RBiH, a 1998. odlikovan “Ordenom heroja oslobodilačkog rata“. Jedan je od devet heroja oslobodilačkog rata.

O liku i djelu Izeta Nanića u ratnim danima najbolje govori svjedočenje njegovog pratioca Sehudina Aleševića iz dokumentarnog filma o Naniću snimljenog u produkciji TV SA: “Naišli smo na jedno selo gdje su nas čekali žene, djeca, stari ljudi. Kao i obično, mi smo iz pratnje bili ispred komandanta. Izašla je jedna stara nena i upitala me: ‘Sinko, koji je Nanić?’ Ja sam uzeo nenu za ruku i doveo je do Nanića. Tu su s nama bili svi komandanti brigada i komandant Petog korpusa. Ta nena, kad sam je doveo do komandanta, rekla je Izetu Naniću: ‘Sinko, nisam muško da ti skinem kapu, ja ti skidam maramu.’”

https://youtu.be/JW7XoWiGAjk

Pored Nanića, u ratu u Krajini istaknuo se i Hamdija Abdić zvani Tigar, komandant 502. viteške brigade Petog korpusa Armije BiH. Ostat će upamćen kao idejni tvorac tajnog plana kada je glumeći pobunjenog pripadnika ARBiH od snaga Fikreta Abdića uspio dobiti oružje za napad na Peti korpus ARBiH.

Peti korpus Armije RBiH je bio jedan od ukupno sedam korpusa u Armiji RBiH. Formiran je u i oko Bihaća te je uspio odbraniti grad od prodora srpskih snaga. Bitke su se vodile i protiv secesionističkih snaga Fikreta Abdića, koji je tijesno sarađivao sa srpskim i hrvatskim vojno-političkim rukovodstvima.

U operaciji “Sana 95” 1995. godine Peti korpus je porazio Abdićeve snage i oslobodio Veliku Kladušu, porazio srpske snage i oslobodio Bosanski Petrovac, Ključ i Bosansku Krupu, a zajedno sa Sedmim korpusom Armije RBiH oslobođen je i Sanski Most.

Peti korpus Armije RBiH imao je 618 oficira, 829 podoficira, 8705 vojnika, što je ukupno 10152 čovjeka i smatra se jednim od najmoćnijih i najslavnijih korpusa Armije RBiH.

O Petom korpusu i njegovom velikom oslobodilačkom pohodu pisali su i izvještavali brojni domaći, ali i strani mediji. Video Atifa Dudakovića u kojem sa čizmama u rukama ispred svojih boraca forsira rijeku Sanu, od generala je napravilo planetarnog heroja. Susret Petog i Sedmog korpusa bio je posebno dirljiv, jer je značio veliki povratak prognanih Krajišnika u svoje domove i na svoja ognjišta.

https://youtu.be/fq8r0HGH6Zc

https://youtu.be/kKJWe8d9hts

 

 

Danas će se u Krajini održati niz prigodnih manifestacija povodom obilježavanja godišnjice formiranja 5. korpusa Armije RBiH.

Related posts