Galić: Od početka godine preduzete mjere prema 4.326 migranata

Direktor Granične policije BiH Zoran Galić rekao je da su pripadnici ove policijske agencije samo tokom ove godine, zaključno sa 20. majem, preduzeli mjere prema 4.326 državljana zemalja visokog migracionog rizika.

Galić je naveo da je od navedenog broja migranata, blagovremenim raspoređivanjem policijskih službenika i specijalističke opreme na žarišta, poput područja istočne Herecegovine, Višegrada, Zvornika i njihovim prisustvom na granici, od ilegalnog prelaska odvraćeno 2.603 lica.

“Ostatak od 1.723 lica otkriven je neposredno nakon ilegalnog prelaska u saradnji sa kolegama federalnih i entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova /MUP/, što ukazuje na situaciju koja je pod kontrolom nadležnih tijela, a ne izvan kontrole”, rekao je Galić za “Večernji list” izdanje za BiH.

Prema njegovim riječima, migranti nisu mogli da budu vraćeni u zemlje iz kojih su ušli zbog važećih zakonskih propisa u BiH.

“U skladu sa Zakonom o strancima i Zakonom o azilu, Granična policija BiH ima obavezu da prihvati sva lica koja iskažu namjeru podnošenja zahtjeva za azil / gotovo sva otkrivena lica su zatražila azil i međunarodnu zaštitu/, zbog čega su morala biti predati Službi za poslove sa strancima BiH”, naveo je Galić.

On je naglasio da, ukoliko neko želi da kritikuje prihvat ilegalnih migranata, ne treba kritikovati Graničnu policiju, koja u saradnji sa Službom za poslove sa strancima, kantonalnim i entitetskim MUP-ovima sve vrijeme ilegalne migracije drži pod kontrolom, već se treba bazirati na promjenu postojećih zakona u BiH.

Galić je podsjetio da pripadnici Granične policije BiH moraju poštovati međunarodne konvencije koje je BiH preuzela i međunarodno pravo koje ima primat nad domaćim zakonodavstvom.

nezavisne.com

Related posts