Federalno ministarstvo poljoprivrede i USAID pokrenuli javno-privatni dijalog u poljoprivredi

U organizaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i USAID/Sweden FARMA II projekta, danas je u Sarajevu u hotelu Hills na Ilidži održan Poljoprivredno-prehrambeni forum u cilju pokretanja dijaloga između javnih organa i privatnog sektora na području poljoprivrede u Federaciji BiH.

Forum je okupio lidere iz privatnog sektora s područja mljekarstva, peradarstva, voća i povrća, ljekovitog bilja i meda, predstavnike nadležnih javnih organa FBiH, vodećih akademskih institucija, donatorskih i drugih organizacija koje provode projekte na području poljoprivrede u BiH. Cilj Foruma je da se pokrene jedan konstruktivni dijalog koji će se redovno, najmanje na polugodišnjoj osnovi, održavati između predstavnika javnog i privatnog sektora kako bi se razmatrali izazovi, iznalazila rješenja te zajednički definisali prioriteti u razvoju mljekarstva, peradarstva, voća i povrća, ljekovitog bilja i meda u FBiH.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je otvoreno za saradnju sa svim međunarodnim akterima koji djeluju u pravcu jačeg razvoja ove države. Upravo je cilj današnjeg foruma da se pokrene jedan konstruktivan dijalog o budućnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora u Federaciji BiH jer smo svjesni važnosti povezivanja i angažiranja svih relevantnih strana i aktera kako bismo zajedno rješavali izazove s kojima se suočava poljoprivreda u BiH – izjavio je ministar Dedić, zahvalivši se predstavnicima projekta FARMA II na svemu što čine kako bi unaprijedili poljoprivredu u BiH. U svome obraćanju skupu, ministar Dedić je također istakao potrebu većih izdvajanja za poljoprivredu te ulaganja u razvojne projekte koji će voditi do veće konkurentnosti naših poljoprivrednih proizvođača.

Voditelj projekta USAID/Sweden FARMA II Adrian Neal je kazao da je cilj zajednički definisati ključne prioritete u navedenim podsektorima, te da se na sljedećim forumima, koji će se održavati svakih 6 mjeseci, sagledaju postignuti rezultati rada i dadnu smjernice za dalji razvoj ovih grana poljoprivrede.

Related posts