“Evropski pokret u BiH” protiv zloupotrebe svog imena

Evropski pokret u BiH upozorio je danas da jedini u BiH ima zakonski osnov za korištenje ovog imena.

– Nedavno je u medijima objavljena informacija da bi uskoro trebalo da se formira novi politički subjekt koji će u svom punom nazivu imati „Pokret za Evropu“, što je „isti ili suštinski isti naziv“ Evropskog pokreta u BiH, koji jedini, a kao partner i predstavnik „European Movement International – Evropski pokret Internacional“ iz Brisela, ima zakonsko pravo da koristi ovaj naziv u Bosni i Hercegovini. Pošto je u bh. javnosti, ali i dijelu našeg članstva, te određenog broja donatora, partnera, prijatelja i simpatizera došlo do pometnje i zbunjenosti radi korištenja „istog ili suštinski istog imena/naziva“ Evropskog pokreta u BiH („Pokret za Evropu“) osjećamo potrebu da se ogradimo od bilo kojeg povezivanja ili poigravanja sa igrom redoslijeda riječi/slova sa gore navedenim političkim inicijativama – navodi se u saopćenju iz ove organizacije.

Upozoravaju i opominju odgovorne da ovo nije prvi put da se na nekorektan način unosi nemir i zabuna u javnosti, tako što se u cijelosti ili djelomično koristi i zloupotrebljava njihov službeni i zakonski odobreni naziv „Evropski pokret u BiH“ za lične ili političke ciljeve, pojedinaca ili grupa.

– Podsjećamo inicijatore novog ili novih političkih subjektiviteta, ali i resursna ministarstva i ministre, u čijem polju djelovanja je registracija političkih subjekata, kao i predstavnike Evropske unije i međunarodnih institucija da je po svim pravilima civiliziranog kodeksa ponašanja EU i BiH – obmana i kršenje zakona koristiti tuđe ime u cijelosti,djelomično ili suštinski isto, u bilo kojem dijelu naziva nevladine organizacije ili političkog subjekta ukoliko to može dovesti do zbunjivanja treće strane, pojedinca, kolektiva, grupe ili mase. Podsjećamo inicijatore novog ili novih političkih subjektiviteta, kao i predstavnike državnog, entitetskog i posebno kantonalnih ministarstva (koja su registrirala i odobrila bespravnu i protuzakonitu djelatnost ) da je odavno bilo neophodno da se barem „zakonski opomenu i educiraju“ tzv.“nevladine i apolitične organizacije“ iz Tuzle i Tešnja/Jelah, koje godinama nekažnjeno, nesankcionirano i bespravno koriste puni naziv naše organizacije – navodi se u saopćenju.

Pozdravljaju i podržavaju svaki društveni i posebno politički program koji tematizira i postavlja proces EU integracija na vrh svih prioriteta svog djelovanja, pošto se radi o vitalnom i najznačajnijem interesu države.

– Ali istovremeno upravo radi enormno važnog i vitalnog značaja procesa EU integracija, smatramo da sama nevladina organizacija i njen naziv „Evropski pokret u BiH“, kao i sam po sebi proces EU integracija ne treba, nije, ne smije i ne može biti predmet jeftine političke demagogije i politikantstva putem krađe i zloupotrebe punog, djelomičnog ili suštinski istog naziva, a što u ovom slučaju inicijatori navedene političke inicijative, slučajno ili zlonamjerno upravo čine. Evropski pokret u BiH nije inicijator, niti osnivač, pokrovitelj ili sponzor, a posebno ne servis niti jednoj političkoj stranci/partiji u BiH, uključujući i najnovije inicijative sa prefiksom „nezavisni“, „Pokret za Evropu“ i sl., te se stoga odlučno distanciramo od svakog vida politiziranja našeg rada ili dovođenja u kontekst sa nekim od „nevladinih organizacija“ ili političkih subjekata sa istim, odnosno suštinski istim nazivom – saopćio je Evropski pokret.

Related posts