Elektrifikacija Unske pruge: Krajem juna kreće voz od Sarajeva do Bihaća

Započeli su radovi na elektrifikaciji Unske pruge u dužini od 47 kilometara, na dionici Bihać – Blatna, a rok za njihov završetak je 75 dana, potvrdili su za Faktor iz Javnog preduzeća Željeznice FBiH.

Podsjećamo, vrijednost ugovora koje su Željeznice FBiH potpisale sa firmom STEP 16. januara ove godine je 2.260.983,50 KM.

– Zbog elementarnih nepogoda koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu, nemoguće je bilo ranije otpočeti sa radovima. Vlada Federacije BiH je na svojoj 109. sjednici usvojila Program utroška sredstava kapitalnog transfera, na osnovu kojeg je za elektrifikaciju Unske pruge na dionici Bihać – Blatna odobreno 2.300.000 KM. Svrha ovog programa je unapređenje željezničkog saobraćaja i provođenje zaključka Zastupničkog doma Parlamenta FBiH – kazali su nam u Službi za odnose s javnošću JP Željeznice FBiH.

Dodaju da će nakon završetka radova ŽFBiH poslije 27 godina ponovo uspostaviti željeznički putnički saobraćaj, i to “BH vozom“ na relaciji Sarajevo – Bihać- Sarajevo.

– Realizacijom ovog projekta, ŽFBiH će ispuniti svoj cilj da povežu sve veće bh. gradove u jedinstvenu željezničku putničku mrežu, što će omogućiti i nove razvojne projekte koji će biti u funkciji građana i bh. privrede. Prije agresije na Bosnu i Hercegovinu ovom prugom se prevozilo milion i po putnika i četiri miliona tona roba na godišnjem nivou. Predstavljala je najkraći i najjeftiniji vid transporta od sjevera do juga Hrvatske, a preko Bosne i Hercegovine i povezivala srednjodalmatinske luke Split, Zadar i Šibenik sa lukama unutarnje plovidbe poput Vukovara, i dalje sa mrežama riječnih puteva kroz EU. I danas ova pruga ima ogromne potencijale, kako za prevoz roba (gips, dolomiti, drvo), tako i za prijevoz putnika i turista – podsjećaju iz Željeznica Federacije BiH.

Unska pruga od Bosanskog Novog do Bihaća i Martin Broda, što je nadležnost Željeznica FBiH i Željeznica RS, godinama je već u funkciji i njome se odvija promet tereta.

– Zbog neprohodnosti pruge od Martin Broda do Knina, a što je u nadležnosti Hrvatskih željeznica, onemogućen je pristup roba željezničkim putem prema jadranskim lukama, zbog čega ispaštaju privredni subjekti obje zemlje. Iz ovih razloga, Željeznice FBiH i Željeznice RS pokušavaju sa nadležnim ministarstvima i institucijama u BiH ostvariti sve preduslove. Ali, i određenu dozu pritiska na odgovorne nadležne organe da se i ovaj dio pruge revitalizira što prije, na dobrobit privrednih subjekata kako Bosne i Hercegovine tako i susjedne Hrvatske – kažu u Željeznicama FBiH.

/faktor.ba

Related posts