Državljanstvo BiH prošle godine dobile 682 osobe, 98,53 posto ih je iz Srbije i Hrvatske

Državljanstvo BiH u 2016. dobile su 682 osobe što predstavlja povećanje od 6,4 posto u odnosu na 2015., a najviše državljanstava BiH stekli su državljani Srbije i Hrvatske, 98,53 posto.

Podatak je to iz Izvještaja o trendovima migracija i aktivnostima na zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda migranata i tražilaca azila koji je pripremilo Ministarstvo sigurnosti, a prihvatio Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH na ovosedmičnoj sjednici.

U dokumentu koji donosi Migracioni profil BiH istaknuto je da su prošle godine diplomatsko-konzularna predstavništva BiH izdala 22.862 viza, što predstavlja povećanje od 34,72 posto u odnosu na 2015. kada je izdato 16.970 viza.

Ukoliko se posmatra po godinama od 2007. do 2009. uočava se stalni trend pada broja izdatih viza, da bi od 2010. otpočeo stalni rast broja izdatih viza i kulminaciju dostigao u 2016.

Na granici BiH je u 2016. izdato 66 viza, što je za 45 posto manje nego u 2015. kada je na granici izdato 120 viza, a posmatrano po godinama uočava se od 2007. stalni trend pada broja izdatih viza na granici BiH, osim u 2015.

Broj odbijenih ulazaka u BiH od Granične policije prošle godine iznosio je 2.243 i smanjen je za 1,11 posto u odnosu na 2015. kada su odbijena 2.432 ulaska, dok je broj otkrivenih nezakonitih prelazaka državne granice BiH u 2016. iznosio 218, od kojih 141 ilegalni ulazak i 77 ilegalnih izlazaka iz BiH i povećan je za 21,79 posto u odnosu na 2015. kada je zabilježeno 179 otkrivenih nezakonitih prelazaka granice.

Strancima u BiH odobreno je 11.519 privremenih boravaka u 2016., što je za 8,82 posto manje nego u 2015. kada je odobreno 12.633 privremenih boravaka. Posmatrano po godinama od 2007. uočava se stalni trend rasta broja odobrenih privremenih boravaka u BiH, osim u 2011. i 2016. kada je došlo do blagog pada.

Također, strancima u BiH odobreno je 799 stalnih boravaka u 2016. i to je neznatno smanjenje u odnosu na 2015., dok je broj otkazanih bezviznih ili privremenih boravaka iznosio 508, što je smanjenje od 24 posto u odnosu na 2015. kada je otkazano 670 takvih boravaka.

Što se tiče otkaza stalnih boravaka u 2016. zabilježeno je također smanjenje od 17,46 posto gdje su otkazana 52 stalna boravka, za razliku od 2015. kada ih je otkazano 63.

Broj rješenja o protjerivanju iznosio je 418, što je povećanje od oko 42 posto u odnosu na 2015. kada su donesena 294 rješenja o protjerivanju. Također, u 2016. je izdato 31 rješenje o otkazu bezviznog ili privremenog boravka s mjerom protjerivanja.

Ukupno 311 stranaca je stavljeno pod nadzor u Imigracioni centar u 2016. što je značajno povećanje od 61,14 posto u odnosu na 2015. kada je taj broj iznosio 193, a doneseno je i 18 zaključaka o dozvoli izvršenja rješenja o protjerivanju, dok je u 2015. taj broj iznosio pet.

S druge strane uz pomoć Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u 2016. dobrovoljno je vraćeno 148 bh. državljana u BiH, a ukupno je vraćen na ovaj način od 2007. do 2016. godine 1.021 bh. državljanin.

Zbog nedostatka finansijskih sredstava IOM u posljednjih pet godina nije organizirao niti jedan dobrovoljni povratak stranih državljana iz BiH putem AVR programa u zemlje porijekla, a na ovaj način je od 2007. vraćen 841 strani državljanin iz BiH.

Služba za poslove sa strancima u 2016. izvršila je dobrovoljni povratak iz BiH za 246 stranaca, dok je u 2015. taj broj iznosio 179. Od 2012. do 2016. Služba za poslove sa strancima je vratila 913 stranih državljana iz BiH.

Prema sporazumima o readmisiji u 2016. prihvaćeno je 1.939 bh. državljana. Po osnovu redovnih zahtjeva za readmisiju odobren je prihvat za 878 bh. državljana, a za 1.061 osobu je najava izvršena po Sporazumu BiH i Evropske zajednice o readmisiji osoba koje borave bez dozvole.

Prema Sporazumu o readmisiji s Republikom Hrvatskom u 2016. prihvaćeno je 105 državljana trećih zemalja, što je značajno povećanje u odnosu na prethodnu godinu kada je taj broj iznosio 42 strana državljanina.

Prošle godine azil u BiH zatražilo je 79 osoba, dok je 2015. taj broj iznosio 46. Ukupno od 2007. do 2016. azil u BiH je zatražilo 1.180 osoba.

Radnih dozvola za strance u 2016. je izdato 2.628, što predstavlja povećanje od 6,61 posto u odnosu na 2015. kada je taj broj iznosio 2.465 radnih dozvola.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, prema dostupnim zvaničnim podacima agencija za statistiku zemalja prijema i bh. diplomatsko-konzularnih predstavništava, procjenjuje da ukupan broj osoba koje vode porijeklo iz BiH, što uključuje i potomke bh. iseljenika rođene u zemlji domaćina, iznosi najmanje dva miliona, podatak je iz ovog izvještaja.

Related posts