Država BiH neodgovorna prema mladima: Studenti iz BiH u Sloveniji u očaju, zbog sporosti procedura ne mogu planirati budućnost!

Mladi iz BiH koji namjeravaju nastaviti školovanje u Sloveniji pitaju se da li će to moći uraditi. Naime, još uvijek se ništa zvanično ne zna o nastavku saradnje između Bosne i Hercegovine i Slovenije po pitanju besplatnog školovanja za studente iz BiH.

Prema informacijama koje smo dobili od studenata iz BiH, oni još uvijek ne znaju šta će se dešavati po ovom pitanju i da li će i dalje biti oslobođeni plaćanja školarine u Sloveniji, kao što je do sada bilo.

Na Facebook grupi “Odliv mozgova”, gdje je i pokrenuto pitanje statusa bh. studenata u Sloveniji, studenti su pisali da na pojedinim slovenačkim univerzitetima BiH nije više među zemljama Balkana čiji studenti mogu besplatno da studiraju. Čak stoji da ugovor između ove dvije države još uvijek nije obnovljen.

Podsjetimo da je Protokol između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja, potpisan 25.7.2013. godine u Sarajevu, zaključen na pet akademskih godina.
U skladu sa odredbama Protokola, od akademske 2013/14. godine, državljani Bosne i Hercegovine izjednačeni su sa državljanima Slovenije i Evropske unije u vezi sa plaćanjem troškova studija. Konkretno, nakon potpisivanja Protokola, studentima iz Bosne i Hercegovine u Sloveniji se ne naplaćuju „školarine za strance“, koje su do tada plaćali.

Također, za vrijeme važenja Protokola, u okviru Centra za mobilnost i evropske programe obrazovanja i osposobljavanja Republike Slovenije (CMEPIUS), svake godine je za studente državljane Bosne i Hercegovine na raspolaganju 18 mjesečnih stipendija za studijsko usavršavanje na visokoškolskim ustanovama u Sloveniji.

Zorica Rulj iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine rekla nam je da je za akademsku 2018/2019.godinu ovo ministarstvo informisalo nadležna entitetska i kantonalna ministarstva obrazovanja u Bosni i Hercegovini o dostupnim stipendijama, i do predviđenog roka osmoro studenata je dostavilo aplikacije.

“Ministarstvo civilnih poslova BiH je sve aplikacije sa potrebnom dokumentacijom dostavilo Centru za mobilnost i evropske programe obrazovanja i osposobljavanja Republike Slovenije (CMEPIUS), od kojih očekujemo obavještenje o konačnom izboru kandidata iz Bosne i Hercegovine. S obzirom da Protokol između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja ističe sa završetkom studijske 2017/2018. godine, Ministarstvo civilnih poslova BiH od jula prošle godine provodi zakonski postupak za produženje važenja Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti obrazovanja”, kaže za BUKU Zorica Rulj.

Ona kaže da je u okviru ovog postupka preostalo da se prijedlog za produženje Protokola usvoji od strane Predsjedništva BiH, te da se ovlasti potpisnik note.

“Nakon završetka zakonskog postupka, predviđeno je da se produženje važenja Protokola izvrši razmjenom nota, o čemu će javnost biti pravovremeno informirana. Napominjemo da ne postoji nikakav blokirajući element za nastavak već uspostavljene saradnje u oblasti obrazovanja između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije”, kaže za BUKU Zorica R.

Samir Beharić, studentski aktivista i student Univerziteta u Beču, kaže da ovaj proces predugo traje.

“Ministarstvo je proces produženja ovog ugovora trebalo započeti i prije jula prošle godine. Bizarno je da jedan takav proces traje, evo, skoro godinu dana. Posebno je zabrinjavajuće što studentice i studenti koji su bili na prijemnom ispitu na slovenskim univerzitetima, te koji su primljeni, trenutno ne znaju kakav im je status po pitanju plaćanja školarina. Ovo je neodgovoran stav države prema svojim studentima, prema mladima”, rekao je za BUKU Beharić.

Osim toga, Beharić kaže da mu se čini da Ministarstvo civilnih poslova BiH nije transparentno u tom procesu, ne objavljuje informacije u kojoj fazi je proces i kakvi su izgledi da se sporazum produži.

“Bez tih informacija je teško planirati studij u Sloveniji. Sve to naše studentice i studente u Sloveniji drži u neizvijesnosti. Prijemni ispiti i aplikacije za BA i MA programe su uveliko završeni. Pošto je proces produženja procesa obavijen tamom, studentice i studenti s pravom strahuju da od njega neće biti ništa. To bi uistinu ugrozilo nastavak studija našim kolegicama i kolegama koji studiraju ili su primljeni na univerzitete u Sloveniji”, ističe Beharić.

Važno je napomenuti da Makedonija, Srbija, Crna Gora i Kosovo već imaju potpisane važeće sporazume sa Slovenijom, te njihovi studenti i studentice vec besplatno studiraju u Sloveniji. Studenti i studentice sa bh. univerziteta imaju priliku studirati u Sloveniji i preko raznih programa razmjene, uključujući i Erasmus+ i CEEPUS, ali ovaj sporazum bi mladima iz BiH omogućio da kompletan studij završe u Sloveniji potpuno besplatno, te da se u BiH vrate sa visokokvalitetnim evropskim znanjem i vještinama.

buka.com

Related posts