Dijaspora u BiH godišnje uloži 1,57 milijardi eura

Bh. dijaspora godišnje u BiH pošalje 1,75 milijardi eura u BiH, što čini 14 posto GDP-a ove zemlje.

Kako je kazao Peter Duffy, šef misije USAID-a u BiH, dijaspora može biti glavni pokretač ekonomskih reformi u BiH, piše “N1“.

“Dijaspora može poslužiti kao pokretač ekonomskih reformi u BiH. Jasno nam je da se mora poboljšati težak poslovni ambijent, u čemu će trebati pomoć medija koji bi trebali potaknuti ljude koje se žele vratiti u BiH i pokrenuti biznis”, kazao je Duffy.

Ajša i Muris Obarčanin su se 2009. godine vratili u BiH iz Holandije.

“Pokrenuli smo vlastiti biznis i boravimo tri sedmice u BiH, jednu u Holandiji. S projektom smo startali 2011. godine sa partnerima iz Holandije, a bavimo se CNC obradom metala za auto, brodsku i namjensku industriju”, kazali su.

Zbog dosadašnje sporadične i neadekvatne interakcije sa dijasporom, nužna je odlučna intervencija kako bi se investitori iz dijaspore uključili na planirani, osmišljen način, te kako bi im se pružila podrška za investicije te uspostavile lokalne platforme koje će pružati poslovne usluge dijaspori i olakšati proces investiranja.

USAID-ov projekt “Jačanje uloge dijaspore u ekonomskom razvoju zemlje” ima za cilj da promoviše, stimuliše i podrži investicije u BiH.

Projekt ima tri glavne komponente:

– podrška razvoju strateškog okvira za angažman i investicije iz dijaspore u BiH koji bi se uključio u strategije ekonomskog razvoja i akcione planove na svim nivoima vlasti (država, entiteti, kantoni, općine).

– povećanje direktnih investicija iz dijaspore kroz terhničku podršku i grantove odgovrajućim malim i srednjim preduzećima u početnoj fazi.

– razvoj održive lokalne platforme koja će dijaspori pružati poslovne usluge i olakšati investicijski proces

Očekivani rezultati?

Povodom cjelokupnog projekta, očekuju se sljedeći ciljevi:

– uključivanje bh. dijaspore u planiranje razvoja i provođenje politika na svim nivoima vlasti u BiH

– 140 kompanija iz dijaspore pomognuto kroz program što bi rezultiralo investicijama od najmanje 22 miliona američkih dolara i kreiranjem najmanje 250 radnih mjesta

– povećan transfer znanja i prenosa modernih tehnologija

– snažnije uvezana mreža poslovnih ljudi i kompanija u dijaspori, te kontinuirana podrška investicijama kroz “one stop shop” i online bh. mapu dijaspore.

Related posts