Da li će nova vlast u 2019. godini mijenjati stope poreza na plaće i doprinose u FBiH

Prema prijedlozima Vlade Federacije BiH, zbirna stopa doprinosa bi se smanjila sa sadašnjih 41,5 na 33,5 posto, a istovremeno bi bila proširena osnovica za obračun doprinosa, osim na plaće i na naknade za obrok i regres.

Izmjene zakona o doprinosima i porezu na dohodak Federacije BiH su u svojevrsnom statusu quo, budući da prijedlozi nisu usvojeni ni u jednom domu Parlamenta FBiH, a izvjesno je da će sada čekati i formiranje nove Vlade Federacije BiH.

Uobičajeno je, kod formiranja novih vlada, da se svi zakoni povuku, tako da će sve zavisiti od toga koje stranke će formirati vlast na nivou Federacije BiH.

Više plate rasterećene, niže opterećene

U Udruženju poslodavaca FBiH su kategorični da se navedenim zakonima želio postići neutralan efekt, napominjući da to nisu reforme i da je u tom slučaju bolje ništa ne mijenjati.

“Nismo pretjerano zadovoljni ovim zakonima. Principijelno smo za promjene i oporezivanje, ali ove stope i neka rješenja bi trebalo doraditi. Ovim prijedlozima bi visoke plate bile rasterećene, a niže opterećene. To je jedna loša, negativna strana ovih zakona”, kazao je predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović.

Napomenuo je da se Udruženje poslodavaca FBiH borilo za to da se rastereti privreda, a ne za neutralan efekt.

“Bolje ništa ne dirati. Ako ćemo praviti reforme, pravimo reforme. To su dvije kapitalne primjedbe, da nam ne treba neutralan efekt, a drugo je da će se dodatno opteretiti niže plate”, zaključio je Smailbegović.

“Ukida se” zbirna stopa na plate

Pomoćnik ministra u Ministarstvu finansija FBiH Hajrudin Hadžimehanović istakao je  da bi se izmjenama zakona o doprinosima i porezu na dohodak FBiH smanjila zbirna stopa doprinosa sa 41,5 na 33,5 posto i da bi se ukinula zbirna stopa doprinosa na plate.

“Ukidanje zbirne stope doprinosa na platu od 10,5 posto predstavlja najveće rasterećenje i ukidanje jednog velikog parafiskalnog nameta koji je do sada išao na teret poslodavaca. To je ono što je evidentno, što je najveći iskorak kada je riječ o Zakonu o doprinosima”, rekao je Hadžimehanović.

Napominje da se, kada je riječ o Zakonu o porezu na dohodak, ništa specijalno nije mijenjalo.

“Imamo ove dvije stope, imamo viši odbitak od 700 KM i proširenje porezne osnovice za topli obrok i regres, s tim što smo isključili prijevoz”, kazao je on.

Upitan da li bi novi zakoni predstavljali namet za one s nižim platama, Hadžimehanović objašnjava da sve zavisi od privredne grane do privredne grane, ali da postoje pozitivni efekti.

“Ako gledamo segmentirano, onda jedan dio privređivačke grane neće biti u prvoj fazi u pozitivnom valu. To treba da prati nova izmjena zakona o radu”, istakao Hadžimehanović .

Prema njegovim riječima, suština je da se što prije usvoje ti zakoni, do polugodišta naredne godine, iz razloga što treba puno vremena da se uradi pravilnik o primjeni jednog i drugog zakona u saradnji s Poreznom upravom FBiH.

“Tu će biti novih obrazaca. Treba informatički sistem prilagoditi novim zakonima. Ako zakon bude usvojen u posljednjem tromjesječju, teško će biti primijeniti te zakone”, zaključio je Hajrudin Hadžimehanović.

Related posts