Bužim: U toku čišćenje i uređenje gornjeg dijela Bužimnice

U cilju preventivnog djelovanja nastanka poplava i sprječavanju nastanka šteta kod pravnih i fizičkih lica, danas je započeta realizacija ugovora na čišćenju i uređenju korita Bužimnice na dionici vodotoka od naselja Pomajdan do naselja Dedići.

U cilju preventivnog djelovanja nastanka poplava i sprječavanju nastanka šteta kod pravnih i fizičkih lica, danas je započeta realizacija ugovora na čišćenju i uređenju korita Bužimnice na dionici vodotoka od naselja Pomajdan do naselja Dedići.

Izvođač radova je Javno komulano poduzeće „KOMB“ d.o.o. Bužim, a investitor je općina Bužim. Vrijednost ugovora je 17.980,00 KM, a sredstva su obezbjeđena u budžetu općine Bužim iz namjenskih sredstava od posebne naknade za zaštitu i spašavanje u Službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo.

Rok za završetak ovih radova je trideset dana. Ujedno apelujemo na vlasnike zemljišta koji graniče sa vodnim pojasom na dionici na kojoj se vrši izvođenje radova, a koji nisu uklonili drveće koje se može koristiti za loženje da isto uklone za svoje potrebe u što kraćem vremenskom periodu kako bi se radovi na čišćenju nesmetano odvijali.

Izvor: ckbuzim.ba

Related posts