Bužim: Načelnik Nanić u obilasku oštećenih objekata

Nakon jučerašnjeg zemljotresa sa epicentrom u okolici Petrinje (R Hrvatska) i na području općine Bužim registrirana su brojna oštećenja na stambenim privatnim i društvenim objektima, a posebno u rubnim dijelovima općine koja graniče sa R Hrvatskom.

Tim povodom načelnik općine Bužim Mersudin Nanić sa saradnicima obišao je prvo Osnovnu školu “Bužim” gdje je razgovarao sa direktorom Adnanom Nuhićem o stanju objekata centranlne i područnih škola. Manja oštećenja zidova zabilježena su u područnoj školi u Zaradostovu, a najugroženiji je objekat stare škole koja se već duže vrijeme ne koristi za odvijanje nastave.

Najveću štetu pretrpio je objekat područne osnovne škole Radoč, a načelnik općine je sa direktorom Osnovne škole “Mirsad Salkić” Zeidom Suljadžićem posjetio ovu školu koja je danas zatvorena za odvijanje nastave.

-“Ozbiljno je oštećen stari objekat škole na Radoču koja će zasigurno trebati hitnu sanaciju jer je došlo do oštećenja konstrukcije krovišta i nosivih zidova. Komisija općine Bužim za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća će već sutra biti na terenu gdje će na licu mjesta popisati nastale štete. Koristim ovu priliku da pozovem sve naše građane koji su pretrpili štetu od zemljotresa da istu prijave kako bi imali kompletnu sliku svih oštećenih objekata i kako bi mogli poduzimati druge zakonom propisane radnje”.- istakao je načenlnik općine Bužim Mersudin Nanić nakon obilaska oštećenih objekata.

Općina uputila poziv za prijavu štete

Obzirom na sve veći broj upita naših sugrađana o načinu i postupcima za prijavu štete na objektima, a koje su nastale nakon jučerašnjeg potresa, obavještavaju se svi građani, pravna i fizička lica sa područja općine Bužim da prijavu šteta na materijalnim i drugim dobrima predviđenih Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća istu mogu prijaviti u općini Bužim.

Prijava se podnosi na jedinstvenom obrazcu za prijavu šteta i predaje na šačteru br. 4. u Centru za pružanje usluga građanima.

Obrazac za prijave šteta možete preuzeti na Info pultu općine Bužim, a sve informacije vezane za prijavu štete možete dobiti na broj telefona 037/419-500 ili 037/419-513.

Izvor: ckbuzim.ba

Related posts