Bosanski Petrovac: Organizacija Glas žene iz Bihaća prezentirala Incijativu za ustavne promjena

Članica Inicijative Građanke za ustavne promjene , Organizacija Glas žene iz Bihaća održala je danas , 07.04.2017.g., uličnu akciju u Općini Bosanski Petrovac ,sa početkom u 10h , na kojoj je građankama i građanima prezentirana Incijativa , te Platforme ženskih priorteta za ustavne promjena sa amndmanima na Ustav BiH.

Cilj održavanja ulične akcija jeste upoznavanje građanki i građana s djelovanjima Inicijative kao i ukazivanje na nužnost otvaranja procesa ustavnih reformi. Na ovaj način nastojimo aktualizirati pitanje ustavnih reformi i ukazati na kontinuirano diskriminaciju žena u Ustavu BiH kao najvišem pravnom aktu.
Građanke i građani Bihaća danas se su upoznali sa prioritetima Incijative „Građanke za ustavne promjene „

1. Upotreba rodno-odgovornog jezika u Ustavu BiH;
2. Uvođenje afirmativnih mjera u Ustav BiH radi postizanja pune rodne i polne ravnopravnosti;
3. Proširenje postojećeg Kataloga prava odredbama vezanim za jedinstvenu zdravstvenu, socijalnu i porodičnu zaštitu;
4. Veća sudska i pravna zaštita ljudskih prava i sloboda;
5. Princip direktne demokratije primijenjen na proces ustavne reforme.

Građanke i građani imali su priliku svojim potpisom podržati Inicijativu „Građanke za ustavne promjene „ i na taj način postati podržavateljice i podržavatelji inicijative Građanke za ustavne promjene .

Related posts