Bihać: Gradska uprava povodom prijava građana naselja Hatinac i Bakšaiš-Kralje o pojavi fekalija u rijeci Uni

Povodom nedavnih medijskih objava i prijava građana o pojavi fekalija na ispustima oborinske kanalizacije, koja je rađena u sklopu KfW projekta u naseljima Hatinac i Bakšaiš-Kralje, Gradska uprava Bihać obavještava javnost da su po zaprimljenoj prijavi, na lice mjesta izašli predstavnici Jedinice za implementaciju Projekta KfW zajedno sa nadzornim inženjerom na Projektu i predstavnicima JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać, te su izvršili provjere svih kolektora oborinske i fekalne kanalizacije.

Utvrđeno je da u obuhvatima navedenih naselja postoji izvjestan broj nelegalnih priključenja fekalnih voda iz domaćinstava na kolektore oborinske kanalizacije što dovodi do nakupljanja i ispuštanja fekalnih voda direktno u rijeku Unu. JP „Vodovod“ d.o.o. je odmah pristupio aktivnostima na otkrivanju nelegalnih priključaka u cilju sprječavanja daljnjeg ispuštanja fekalnih voda u kolektore oborinske kanalizacije.

Podsjećamo da je projektom KfW izgrađen saparatni sistem kanalizacije, odnosno razdvojene su oborinske vode od fekalnih, te je dužnost građana da izvrše adekvatno priključenje svojih oborinskih i fekalnih voda. Nažalost, pojedini građani svojim su nesavjesnim ponašanjem doveli do ovih pojava i Gradska uprava Bihaća će zajedno s JP „Vodovod“ d.o.o. i komunalnom inspekcijom pri Gradskoj upravi učiniti maksimalne napore da se ovakve pojave spriječe.

U narednom periodu JP „Vodovod“ d.o.o. će izvršiti obilazak svih objekata u naseljima Hatinac i Bakšaiš-Kralje s ciljem detekcije nelegalnih priključenja na oborinsku kanalizaciju. Nakon evidentiranja ovakvih priključaka vlasniku objekta dat će se rok da odspoji svoje fekalne vode sa oborinske kanalizacije. Ukoliko se vlasnik ogluši, uključit će se nadležna komunalna inspekcija.

Ovim putem apeliramo na građane da priključke na novoizgrađenu kanalizaciju ne izvode sami, već da se obrate JP „Vodovod“ d.o.o. radi dobijanja potrebnih saglasnosti i utvrđivanja tačnih pozicija priključaka na oborinsku i fekalnu kanalizaciju.

Informacije o uslovima i načinu priključenja građani mogu dobiti svakim radnim danom u prostorijama JP „Vodovod“ d.o.o. ili na tel 037/ 318-250.

Related posts