BiH i Hrvatska u pregovorima o sezonskom zapošljavanju radnika s ciljem smanjenja rada “na crno”

Hrvatski ministar rada i penzijskog sistema, Marko Pavić, i ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Adil Osmanović, najavili su pregovore ove dvije zemlje o zapošljavanju radnika sezonskih radnika čime bi se postigla socijalna sigurnost i spriječio rad “na crno”.

Osim pregovora o sezonskom zapošljavanju radnika iz BiH u Hrvatskoj, planirano je i rješavanje radno-pravnog statusa bosanskohercegovačkih državljana koji su otpušteni s radnih mjesta u Hrvatskoj u periodu od 1991. do 1995. godine.

Pavić je kazao kako postoji puno prostora za saradnju, a prioritet je ugovor o razmjeni sezonskih radnika i statusu trgovačkih društava kako bi ona mogla nesmetano zapošljavati radnike.

Ministar Osmanović je istakao kako u Vijeću ministara žele da se s Hrvatskom što prije sklopi ugovor o zapošljavanju sezonske radne snage, čime bi se jamčila socijalna sigurnost i spriječio rad na crno.

Osmanović je kazao i kako je zamolio Pavića da se se pokrene postupak rješavanja statusa državljana BiH koji su ostali bez posla u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine.

Vijeće ministara BiH takav je zaključak donijelo 2014. godine i odnosi se na probleme koje ima oko 14 hiljada državljana BiH koji su u tom periodu u Hrvatskoj protuzakonito ostali bez posla, odnosno kako su im na nelegalan način uskraćena prava koja proizlaze iz radnog odnosa kojeg su imali do otpuštanja.

Radna skupina Vijeća ministara BiH ranije je analizirala taj problem i sada se očekuje uspostava međudržavne radne skupine s ciljem pronalaska rješenja.

Related posts