Bh. dijaspora: Pojedini političari u BiH su zloupotrijebili naš identitet da bi se promovisali

Svjetski savez dijaspore BiH poziva sve građane da se blagovremeno registruju za glasanje iz dijaspore kako bi mogli ostvariti svoje glasačko pravo i ispuniti građansku obavezu prema domovini. Navode da su pojedinci zloupotrijebili dijaporu za svoju promociju.

Savez podsjeća da 24. jula ističe rok do kojeg se građani mogu registrovati za glasanje iz dijaspore.

Navode da je uslov za sve građane u dijaspori da popune PRP-1 obrazac i pošalju ga, uz kopiju ličnog dokumenta, na mail adresu Centralne izborne komisije BiH (priiavapp@izbori.ba), kako bi bili zavedeni u Centralni birački spisak izvan BiH i u septembru dobili na svoju adresu glasački materijal.

“Bosanci i Hercegovci koji su na privremenom ili stalnom boravku u drugim zemljama bezbroj puta su pokazali privrženost domovini i sigurno je da, pored ekonomskih, dijaspora raspolaže ogromnim političkim i izbornim resursima da utječe na poboljašnje stanja u domovini. S tim u vezi, pozivamo sve nadležne institucije da iskoriste sve raspoložive resurse kako bi se do krajnjeg roka animirao što veći broj građana BiH u dijaspori da se registruju za glasanje”, kaže se u saopćenju Svjetskog saveza dijaspore BiH.

Savez ovom prilikom ukazuje na određene zloupotrebe imena i identiteta bh. dijaspore s ciljem promocije interesa pojedinih političkih subjekata i njihovih kandidata.

“Građani u dijaspore žele, najprije od institucija, a onda i od svih koji se koriste imenom dijaspore pravovremenu i punu, objektivnu informaciju o registraciji i procesu glasanja, a ne pravljenje fiktivne percepcije da dijaspora podržava ovog ili onog kandidata, čak i prije nego što su građani u dijaspori dobili priliku da se izjasne o tome na izborima. To je znak nepoštovanja određenih političkih subjekata i pojedinaca prema bh. dijaspori”, naglašava Savez.

Veliki broj građana u dijaspori izrazio je, dodaju u ovom savezu, nezadovoljstvo takvim ponašanjem i odsustvom poštovanja i nadaju se da će zloupotrebe prestati.

Related posts