Automobilska industrija u BiH: Mnogo mogućnosti, ali i mnogo poteškoća

Grupacija automobilske industrije održala je jučer u prostorijama Privrede komore FBiH sjednicu na kojoj se razgovaralo o poduzetim aktivnostima na projektu razvoja automobilske industrije u BiH kao i daljim pravcima djelovanja te grupacije, u cilju jačanja kompanija koje se bave proizvodnjom automobilskih dijelova.

Automobilska industrija jedna je od najrazvijenijih i najdominantnijih industrijskih grana, objašnjava predsjednik Grupacije automobilske industrije Amir Ćoralić, a svaka kompanija koja želi u ovoj branši da razvija biznis mora osigurati niz uslova kao što su kvalitetan kadar, kvalitetna i savremena oprema za proizvodnju i kontrolu, stalne edukacije uposlenika, ali i uvođenje standarda koji su neophodni kako bi se radilo u automobilskoj industriji.

Upravo to je bio razlog zbog kojeg su se privrednici jučer sastali na drugoj redovnoj sjednici. Uz ostalo, privrednici su razgovarali o pristupanju prikupljanja informacija o uticaju novodonesene regulative kao što je naknada za obnovljive izvore energije i upućivanju prijedloga nadležnima za olakšavanje poslovanja firmi u cilju zaštite domaće proizvodnje i donošenja učinkovitih mjera ekonomske politike.

“Kako bi kompanije iz Grupacije automobilske industrije imale lakši pristup povoljnijim kreditnim sredstvima, koja će koristiti za proširenje i modernizaciju proizvodnje, potrebno je Vladi FBiH dostaviti prijedlog za formiranje kreditnog fonda kod neke od banaka u vlasništvu Vlade FBiH. Grupacija uskoro počinje sa pripremama za učešće bh. automobilske industrije na sajmu liferanata u Wolsburgu 2018. godine. U narednom periodu nastavljamo sa provođenjem usvojenog plana i programa kako bi jačali poslovanje bh. kompanija koje se bave autoindustrijom”, kazao je Ćoralić za Klix.ba.

Mnogo potencijala, ali i mnogo prepreka
Direktor sektora za industriju i usluge u Privrednoj komori Federacije BiH Almin Mališević kazao je za Klix.ba da su bh. kompanije u autoindustriji jako dobre, da ih treba razvijati, ali da za to nemaju podršku vlasti.

“Njemačka koja je generator razvoja Evropske unije rado posluje s našim firmama, baš iz razloga što imamo stručne kadrove i firme koje mogu proizvoditi kvalitetne proizvode. Cijena je također zadovoljavajuća. Neophodno je razvijati industriju, ali za to nam treba podrška državnih institucija kako bi stimulisala izvoznike i kako bi se oslobodili nekih opterećenja koja nisu u svrsi razvoja privrede”, kazao je Mališević.

Predstavnici Privredne komore FBiH, ali i automobilske industrije, navode da nestabilna politička situacija u BiH i dodatni nameti spadaju u najveće prepreke razvoja automobilske industrijske grane.

“Dobili smo jučer inforamciju da je jedna firma koja se pojavila kao potencijalni investitor u BiH, koja je htjela da zaposli veći broj ljudi, svoj interes stavila na čekanje nakon ovih političkih turbulencija u zemlji, pominjanja ratova itd. Na jučerašnjem sastanku smo osudili političke predstavnike, da ne šaljemo sliku o BiH kao destinaciji koja nije prihvatljiva za strane investitore”, kazao je Mališević.

Dodaje da je to samo jedan aspekt, ali da imaju problema i sa stalnim izmjenama zakonske regulative, kao i sa stalnim nametima koji se nameću pod krinkom rasterećenja.

“Htjeli smo da pošaljemo poruku da bi ti koji donose zakone, i izvršna i zakonodavna vlast, trebala imati u vidu da se razvoj privrede nije moguć ukoliko zakonska rješenja ne budu kvalitetna i ukoliko ne budu odgovarala našim privrednicima”, ističe Mališević.

Projekt dvije vlade

Na jučerašnjoj sjednici Grupacije automobilske industrije analizirale su se također dosadašnje aktivnosti na projektu razvoja automobilske industrije BiH, koju ova grupacija zajedno sa Privrednom komorom provodi posljednju godinu.

“Riječ je o jednom projektu koji Vlada Federacije BiH provodi u saradnji sa Vladom SR Njemačke, u cilju osnaživanja i povezivanja bh. firmi, koje su se bavile automobilskom industrijom, sa njemačkim firmama. Prvenstveno sa Volkswagenom, pa i sa ostalim proizvođačima automobila u Njemačkoj. Mi smo u protekloj godini obišli mnoge firme, napravili određeni presjek stanja, vidjeli kome šta nedostaje, ko je u stanju da šta proizvodi… Na osnovu toga smo pokušali i dostavljamo Volkswagenu stalno o mogućnostima i potencijalima ovih firmi”, kazao je Mališević.

Prema njegovim riječima, na jučerašnjem sastanku su analizirali u kojem pravcu treba da idu u narednom periodu.

“To je prije svega edukacija, ono što nedostaje našim firmama iz automobilske industrije. Neophodno se, također, educirati i u sferi menadžmenta. Kad je riječ o automobilskoj industriji ona je veoma zahtjevna, imaju rigorozni standardi… Oni moraju biti implementirani i moraju se poštovati”, ističe Mališević.

/klix.ba

Related posts