Anketa DEI: Većina stanovnika RS-a ne želi vidjeti BiH u EU

Podrška građana ulasku BiH u Evropsku uniju iz godine u godinu se smanjuje, pokazuju rezultati ankete “Stavovi građana o članstvu u EU i procesu integrisanja” kojeg je provela Direkcija za evropske integracije.

Prema ovim rezultatima, podršku ulasku naše zemlje u EU 2016. godine je dalo 76 posto stanovnika BiH, prošle godine je taj procenat bio 69 posto, a ovogodišnji rezultati pokazuju da tek nešto više od polovine ispitanika, njih 56,5 posto, želi vidjeti BiH kao dio EU-a.

Vijeće ministara BiH usvojilo je danas Informaciju o istraživanju javnog mnijenja, saopćeno je iz DEIBiH.

Posmatrano po entitetima, podrška građana je značajno niža u RS-u i iznosi 30,3 posto, nego u FBiH gdje se 70,6 posto ispitanika izjasnilo za članstvo u EU, i u Brčko distriktu gdje je zabilježena najveća podrška članstvu u EU od 75,5 posto.

U odnosu na prethodna dva godišnja istraživanja porastao je procent ispitanika koji ne znaju ili ne žele reći kako bi glasali.

– Razlog podrške integraciji u EU u najvećoj mjeri je unapređenje infrastrukture (34,8 posto), a slijede sloboda kretanja ljudi, robe i kapitala i poštivanje zakona i propisa. Strah od povećanja troškova života i poreza (66,5 posto) predstavlja najčešći razlog za protivljenje članstvu u EU – navodi se u informaciji DEIBiH.

Prema mišljenju građana BiH, naznačajnije reforme koje treba poduzeti su smanjenje poreskih opterećenja na rad i uklanjanje prepreka zapošljavanju, kako smatra 74,4 posto ispitanika, borba protiv korupcije i reforma javne uprave.

– Upitani da odgovore šta bi bili razlozi zbog koji je Evropska unija zainteresovana za pristupanje BiH, ispitanici su naveli širenje evropskog tržišta i osiguravanje mira i stabilnosti kao najvažnije razloge – saopćili su iz DEIBiH.

Politizacija procesa integrisanja je prema stavovima 36,2 posto ispitanika najveća prepreka integraciji BiH u EU. U FBiH češće nego u RS-u građani misle da je prepreka integraciji nespremnost na promjene, njih 26,6 posto, a u RS-u da je to trenutno stanje u EU, njih 16,6 posto. Među temama u vezi s procesom integracije, ispitanike najviše interesuje utjecaj članstva u EU na njihov svakodnevni život.

Kao i prethodnih godina, dominantan izvor informisanja građana o procesu integrisanja je televizija koju je označilo 63 posto ispitanika.

Istraživanje je provedeno na reprezentativnom uzorku od 1.200 punoljetnih građana BiH, kompjuterski posredovanom telefonskom metodom (CATI).

Izvor: Faktor

Related posts