Amir Hadžić: Predizborna gimnastika Vlade FBiH

Prijedlozi Zakona o doprinosima i Zakona o dohotku koje je Vlada FBiH usvojila ove sedmice, u predvečerje izbora 2018. godine, oslikavaju anemičnost Vlade na odlasku koja uporno gađa metu, ali cilj promaši.

Usvojeni prijedlozi zakona imali su osnovni princip da se zadrži neutralni utjecaj na prihode izvanproračunskih fondova i budžeta. Predloženim rješenjima ukidaju se doprinosi na teret poslodavca, a zbirna stopa doprinosa smanjuje se sa sadašnjih 41,5% na 33,5%. Istodobno je proširena osnovica za obračun doprinosa, osim na plaće i na naknade za obrok i regres.

„Iako je cilj bio da se prije svega rastereti poresko opterećenje na rad, predložena rješenja donose smanjenje i redistribuciju poreskih stopa poreza na dohodak i smanjenje stopa doprinosa, ali ukupna opterećenja troškova rada ostat će ista, jer je proširena poreska osnovica. Neutralni utjecaj na prihode izvanproračunskih fondova i budžeta, prevedeno, znači da se javni sektor ne odriče dostignutih iznosa prihoda na teret rada i radnika, iako podaci Poreske uprave F BiH ukazuju na konstantan rast svih direktnih poreza“, objašnjava Amir Hadžić iz Naše stranke.

U periodu januar – maj 2018. godine, u odnosu na januar – maj 2017. godine, ukupna naplata direktnih poreza veća je za 48.472.801 KM, ili iskazano u procentu za 6,77%.

„Samo smanjenje stopa doprinosa, bez rasterećenja poreskih opterećenja na rad, bar za dio ukupnog rasta direktnih poreskih prihoda su predizborna gimnastika“, kaže Hadžić. Predloženi zakoni neće imati utjecaj na osnovni cilj, a to je povećanje zaposlenosti i povećanje primanja radnika.

Naša stranka će od oktobra, uz pretpostavku dolaska na vlast, krenuti sa sveobuhvatnom poreskom reformom koja će rasteretiti rad i koja predviđa mnogo značajnije smanjenje doprinosa na ispod 30%.

U isto vrijeme insistirat će na obuzdavanju budžetske potrošnje putem restrukturiranja javnih preduzeća.

Related posts