Agencija za nekretnine NOVI DOM iz Bihaća raspisuje JAVNI KONKURS za dodjelu stipendija jednom učeniku i jednom studentu

Agencija za nekretnine NOVI DOM iz Bihaća želeći pomoći učenicima i studentima sa područja Unsko -sanskog kantona u njihovom školovanju, danas je raspisala javni konkurs za dodjelu stipendije jednom učeniku i jednom studentu za period januar – juni 2018. godine.

Kao društveno odgovorna firma, Agencija za nekretnine NOVI DOM javnim konkursom omogućit će jednom učeniku i jednom studentu šestomjesečnu stipendiju u iznosu od po 100,00KM mjesečno.

Dino Teljigović, vlasnik Agencije za nekretnine NOVI DOM ističe da se u svom dosadašnjem poslovanju Agencija za nekretnine NOVI DOM odazivala na skoro sve akcije društvene odgovornosti, a korak naprijed napravila je projektom šestomjesečnog stipendiranja jednog učenika i jednog studenta sa područja Unsko – sanskog kantona.

„Pozivam sve učenike i studente koji ispunjavaju kriterije iz našeg javnog konkursa da se prijave, a naša komisija će izabrati dvoje stipendista za koje sam uvjeren da će šestomjesečnom stipendijom olakšati svoje obrazovanje. Ovo je novina u našem poslovanju koje iz godine u godinu bilježi nove poslovne uspjehe. Naravno, želimo da i okruženje oko nas bude zadovoljno i ovo je naš mali doprinos projektima društvene odgovornosti uz nadu da i druge privatne firme slijede naš primjer “- ističe Teljigović.

Agencija za nekretnine NOVI DOM, Bosanska br. 9 , Bihać

JAVNI KONKURS za dodjelu stipendije jednom učeniku i jednom studentu
sa područja Unsko-sanskog kantona

Konkurs raspisuje Agencija za nekretnine NOVI DOM, Bosanska 9, Bihać.

Javni konkurs za dodjelu stipendija otvoren je 30 dana od dana raspisivanja.

• Pravo na stipendiju koju dodjeljuje Agencija za nekretnine NOVI DOM, Bosanska 9, Bihać, mogu ostvariti učenici osnovnih i srednjih škola sa područja Unsko – sanskog kantona i studenti sa područja Unsko – sanskog kantona koji studiraju na nekom od visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini ukoliko ispunjavaju uslove utvđene Pravilnikom o dodjeli stipendije učenicima i studentima sa područja Unsko – sanskog kantona.

• Pravo na stipendiju mogu ostvariti, pod uslovima utvrđenim Pravilnikom učenici i studenti:

• koji su državljani Bosne i Hercegovine sa mjestom prebivališta i pohađanja nastave u Unsko -sanskom kantonu, što dokazuju jednim od dokumenata kojima se temeljem propisa dokazuje mjesto boravka i pohađanja nastave,
• koji imaju status redovnog učenika ili studenta, što dokazuju potvrdom o upisu u školu/fakultet za tekuću školsku/akademsku godinu

• Opći kriteriji za dodjelu stipendije su:

• opći uspjeh iz svih predmeta u prethodnoj godini školovanja (važi za učenike osnovnih i srednjih škola),
• opći uspjeh iz svih predmeta u posljednjoj akademskoj godini (važi za studente)
• sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima i smotrama,
• sudjelovanje u odobrenim stručnim i naučnim projektima,
• objavljeni radovi, javni nastupi te priznate inovacije,
• osvojene nagrade,
• pohađanje druge škole (muzičke, likovne dr.) uz redovnu srednju školu,
• socijalni status.

• Specijalni kriterij za dodjelu stipendije su:

• Like oficijelnu facebook stanicu Agencije za nekretnine NOVI DOM Bihać pod linkom: https://www.facebook.com/novidomeurope/
• Share na svoj facebook zid javno objavu o konkursu sa oficijelne facebook stranice: https://www.facebook.com/novidomeurope/
• Označiti u komentaru jednog facebook prijatelja kako bi što više ljudi vidjelo objavu.

• Učeniku osnovne ili srednje škole koji je ostvario pravo, jedna stipendija se dodjeljuje od 1. januara 2018.godine do 1. juna 2018.godine u mjesečnom iznosu od 100,00 KM.

• Student koji je ostvario pravo, jedna stipendija se dodjeljuje od 1. januara 2018.godine do 1. juna 2018.godine u mjesečnom iznosu od 100,00 KM.

Prijavu za natječaj punoljetni učenici i studenti podnose lično, a za maloljetne učenike roditelj ili staratelj na adresu: Agencija za nekretnine NOVI DOM, Bosanska br. 9, Bihać sa naznakom za „ Javni konkurs za dodjelu stipendije“.

Obavijest o odabiru kandidata za dodjelu stipendije Komisija za dodjelu stipendije objavit će na web stranici Agencije za nekretnine NOVI DOM www.novidom.ba, facebook stranici https://www.facebook.com/novidomeurope/ i sredstvima javnog informisanja.

U roku od osam dana od dana isticanja obavijesti, svaki kandidat koji je sudjelovao u javnom konkursu može uložiti prigovor na listu u pisanom obliku Komisiji za dodjelu stipendije i to na adresu Bosanska br.9, Bihać. Žalba ne odlaže izvršenje.

Bihać, 01. novembar 2017.godine

 

Dino Teljigović, vlasnik
Agencije za nekretnine NOVI DOM Bihać

Related posts