40 pedagogica iz USK i Livanjskog kantona u superviziji: Uvezanost i uključenost svih institucija u podršci učeniku

U okviru Programa sekundarne prevencije fokusiranog na identifikaciju i zaštitu djece u riziku u osnovnim školama Unsko-sanskog kantona i Hercegbosanske županije održan je dvodnevni online trening, odnosno supervizija i analiza slučajeva za predstavnike stručnih službi svih osnovnih škola s područja USK i Livanjskog kantona, u kojima je provedba Programa obavezna od početka školske 2021./22. godine.

Ovo je bila prilika da pedagozi prezentiraju primjere provedbe u svojim školama, razmijene iskustva te da od supervizorica, prof. dr. Slavice Tutnjević i prof. dr Ivane Zečević sa Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci dobiju smjernice na koji način da poboljšaju i unaprijede rad s učenicima u riziku, odnose s roditeljima, kao i saradnju s institucijama koje se, ukoliko se ukaže potreba, uključuju u Program.

Treningu je prisustvovalo preko 40 predstavnika stručnih službi škola iz oba kantona, a prezentovano je ukupno osam slučajeva Individualnog plana podrške i Individualnog plana brige iz osam različitih osnovnih škola.

Uglavnom je riječ o učenicima koji dolaze iz nepotpunih, disfunkcionalnih i socijalno ugroženih porodica, u kojima je evidentiran nedostatak brige za djecu, zapostavljenje, pa čak i fizičko nasilje. Veoma bitno za uspješnu realizaciju IPP, naznačila je, prilikom analize jednog od slučajeva, prof. Slavica Tutnjević, da se roditelji i djeca potaknu da što više sarađuju, da se roditeljima predoči da je kvalitetno provedeno vrijeme s djecom itekako bitno za njihov daljnji razvoj i izgradnju ličnosti, ali i da se pohvali njihov trud i interes ukoliko ga iskažu prilikom provedbe Programa.

Uz to, za uspješnost Programa značajan je i razvoj empatije kod učenika, osjećaja za prihvatanje različitosti i međusobne podrške. Dvodnevna supervizija, kako su navele pedagogice, bila je izuzetno korisna i efikasna i dodatno je, uz dosadašnje treninge na kojima su sudjelovale, unaprijedila njihovo znanje . „ Slušajući studije slučajeva drugih kolegica i kolega i uvažavajući sugestije uvaženih profesorica izvukli smo puno korisnih informacija i jednostavno se pripremili za određene postupke i korake ako bi se našli u sličnim situacijama.

Ovo je meni jako pomoglo, analizirala sam svoje postupke i u mnogim stvarima shvatila da se moglo i drugačije“, navela je Jasna Zečević, pedagogica OŠ“ Ključ“ iz Ključa.

Njeno mišljenje dijele i predstavnice stručne službe OŠ „Brekovice“, naglašavajući da su im primjeri iz prakse, kao i podrška i upute supervizorica, prof. Tutnjević i prof. Zečević otklonile određene nedoumice i usmjerile kako da reaguju u određenim situacijama.

„Sam program sekundarne prevencije odlično je zamišljen, prednost mu je, u odnosu na prijašnji način rješavanja problema, uvezanost i uključenost svih institucija u pružanju podrške učenicima u riziku.

Iz tog razloga krajnji ishod – pomoć učeniku, je puno efikasniji i brži.“ navodi Ajla Talić, predstavnica OŠ „Brekovica“.

Izvor: Cazin.net

Related posts