Grad Bihać će dobiti sredstva u iznosu od 45.000 KM za financiranje projekta “Rekonstrukcija/sanacija objekta ambulante u MZ Ripač – II faza”

Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Dževad Mahmutović sa predstavnicima lokalnih zajednica, crkava i vjerskih zajednica potpisao je sporazume o saradnji. Vrijednost sporazuma iznosi oko 2,5 miliona KM, a sredstva će biti iskorištena za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljena lica i povratnici. Potpisani su sporazumi za 80 infrastrukturnih projekata u 46 gradova i opština, čija će implementacija trajati tokom ove godine. Kada je u pitanju Grad Bihać odobrena su sredstva u iznosu od 45.000,00 KM za financiranje projekta “Rekonstrukcija/sanacija…

Read More