Kahriman: Posebno me inspirišu ljudi i dobre i kreativne ideje

Kahriman je naveo da je BH Telecom vodeći telekom operator u Bosni i Hercegovini, koji pruža visokokvalitetne i najsavremenije usluge iz oblasti telekomunikacija za više od dva miliona korisnika. Generalnom direktoru BH Telecoma Sedinu Kahrimanu pripalo je ovogodišnje priznanje PRO PR Globe Awards Vision Manager koje se dodjeljuje vodećim ljudima kompanija koji svojom vizijom, a u skladu sa globalnim ciljevima održivog razvoja, razumiju važnost upravljanja komunikacijama i sprovode ih u skladu sa razvojnom vizijom, što na kraju rezultira prosperitetom kompanije, njenih korisnika i zadovoljstvom zaposlenih. – Iz organizacijskog odbora su…

Read More