Prijavi se na Turistički inkubator i osvoji priliku za grant od 5.000 KM

Bosna i Hercegovina je puna mladih ljudi koji žele pokrenuti i razvijati vlastite biznise – i to čestounutar turističkog sektora. Sada, kroz program Turističkog inkubatora, mladima se otvara prilikada ostvare svoje poduzetničke zamisli kroz vrhunsku mentorsku i finansijsku podršku.“U BiH postoji izniman potencijal za biznise u oblasti turizma. Međutim, najveći problem za mladepreduzetnike u našoj državi je nedostatak odgovarajućeg kapitala i mentorska podrška”,objašnjavaju organizatori programa. “Upravo to je prepreka koju Turistički inkubator želi prevazići.”Cilj programa je pružiti finansijsku i mentorsku podršku mladim ljudima koji imaju biznis ideju uoblasti turizma ili…

Read More