Ćufurović: Zaslužuju li porodilje u USK jednaka prava kao u TK ili KS?

“Uvažavajući sve težu socijalno-ekonomsku sliku u društvu, svakodnevna poskupljenja osnovnih životnih potrepština, pozivam Vladu USK da u što kraćem roku pripremi rebalans budžeta za 2022. godinu i poveća izdvajanja za porodilje po uzoru na ostale kantone”, istakao je Asmir Ćufurović, zastupnik u Skupštini Unsko-sanskog kantona. On je naveo podatke o broju živo rođene djece.  “Unsko-sanski kanton bilježi konstanta pad živo rođene djece iz godine u godinu.Tako je u 2019. godini zabilježeno 1540 živo rođene djece, dok je u 2020. godini taj broj iznosio 1418, dakle manje za 122 djece. U…

Read More