Ćufurović: Zaslužuju li porodilje u USK jednaka prava kao u TK ili KS?

“Uvažavajući sve težu socijalno-ekonomsku sliku u društvu, svakodnevna poskupljenja osnovnih životnih potrepština, pozivam Vladu USK da u što kraćem roku pripremi rebalans budžeta za 2022. godinu i poveća izdvajanja za porodilje po uzoru na ostale kantone”, istakao je Asmir Ćufurović, zastupnik u Skupštini Unsko-sanskog kantona.

On je naveo podatke o broju živo rođene djece.  “Unsko-sanski kanton bilježi konstanta pad živo rođene djece iz godine u godinu.Tako je u 2019. godini zabilježeno 1540 živo rođene djece, dok je u 2020. godini taj broj iznosio 1418, dakle manje za 122 djece. U prvi 11 mjeseci 2021. godine rođeno je 1210 djece.Evidentan je pad nataliteta iz godine u godinu, dok Vlada USK ne čini ništa da se to stanje popravi”, konstatovao je Ćufurović.

“Imajući u vidu broj rođene djece u proteklim godinama, neophodno je osigurati nešto više od 14 miliona KM u Budžetu USK za 2022. godinu. Ovaj iznos, ako ga uporedimo, primjera radi za plate i topli obrok budžetskih korisnika potroši se samo za jedan mjesec.
Istovremeno, sa poskupljenjima, raste i prihodovna strana svakog, pa i kantonalnog budžeta i samim tim se stvaraju uvjeti da se institucije pobrinu o najvažnijem dijelu društva, onim najmlađima.

Pored toga, nakon što je u protekle dvije godine Vlada FBiH uplatila Vladi USK 48 miliona KM direktne pomoći u budžet, ove godine se sprema tranša pomoći “teška” 34 miliona KM. Tu se otvara dodatni prostor za finansijsku pomoć različitim socijalnim skupinama, od kojih mislim da je najurgentnije pomoći porodiljama.

Po uzoru na Tuzlanski kanton, pozivam Vladu da pripremi rebalans budžeta koji će obuhvatiti planirana sredstva sa federalnog nivoa i izdvoji novac za mjesečnu pomoć porodiljama u iznosu od 1000 KM u trajanju od 12 mjeseci. Za porodilje koje su u radnom odnosu tokom porodiljskog odsustva predlažem da Vlada uplati razliku od iznosa plate do 1000 KM.

Ovakva mjera bi značila socijalnu osjetljivost, zrelu pronatalitetnu politiku, odgovornost prema budžetskim sredstvima i siguran sam napravila ambijent da rebalans budžeta u Skupštini USK usvojimo jednoglasno”, istakao je Ćufurović.

Related posts