Šta su stvarni razlozi posjete ministra Čampare Krajini?

Obzirom da bi migrantska pitanja i humanitarna kriza vezana za njih trebala biti tema sastanka na svakom nivou, sastanak i boravak Aljoše čampare u Krajini i Cazinu sigurno nije obuhvatio taj segment kada uzmemo u obzir da je minister Čampara i ranije javno navodio da to nije njegova nadležnost i da po tom pitanju ne može ništa uraditi. Istrage, visoki zvaničnici, neki zastupnici u Skupštini USK i Parlamentu FBiH bi mogli s razlogom biti zabrinuti, jer je jedna od tema sa kojima se špekuliše i saradnja policijskih struktura na dva…

Read More