Usvojen budžet Općine Bosanska Krupa za 2018. godinu u iznosu 11.028.019 KM

Održana 19. redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa. Na dnevnom redu, između ostalog, našao se i Prijedlog budžeta za 2018. godinu. Sa 16 glasova usvojen je u iznosu od 11.028.019 KM. Osim ovoga, vijećnici su raspravljali i o kreditnom zaduženju Općine Bosanska Krupa i rasporedu tih sredstava.

Nakon duže rasprave na današnjoj sjednici Općinskog vijeća prihvaćen je Prijedlog budžeta Općine Bosanska Krupa za 2018. godinu i Prijedlog odluke o njegovom izvršenju. Budžet Općine Bosanska Krupa za 2018. godinu je planiran u iznosu od 11.028.019 KM i u odnosu na Nacrt budžeta je veći za 675.204 KM što predstavlja povećanje za oko 6,5%. U ovaj iznos su uključeni i vlastiti prihodi budžetskih korisnika i rashodi koji se finansiraju iz tih prihoda. Budžetski korisnici su službe Jedinstvenog općinskog organa uprave, Općinsko pravobranilaštvo, javne ustanove Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje i Centar za socijalni rad, te Turistička zajednica Bosanska Krupa. U Prijedlogu budžeta ukupni prihodi iznose 8.275.397 KM. Porezni prihodi su planirani u iznosu od 4.417.751 KM što je za 6,7% veće u odnosu na planirani iznos u Nacrtu budžeta. U Nacrtu budžeta ukupni neporezni prihodi su iznosili 2.719.499 KM a u Prijedlogu budžeta se taj iznos mijenja i glasi 2.776.724 KM što predstavlja povećanje za 57.225 KM, odnosno oko 2 %. Kapitalni transferi su planirani u iznosu od 918.632 KM i u odnosu na Nacrt budžeta veći su za 650.632 KM. Sredstva tekuće rezerve su planirana u iznosu od 50.000 KM i predstavljaju 0,82% u odnosu na zakonom dozvoljeno do 3% planiranih prihoda bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka.

Prihvaćena je Odluka o kreditnom zaduženju Općine Bosanska Krupa u iznosu od 2.700.000,00 KM a nakon toga i odluke o rasporedu tih sredstava. Kreditna sredstva u iznosu od 1.500.000,00 KM utrošit će se za proširenje i uređenje Poslovne zone Pilana (850.000,00 KM), uređenje Poslovne zone „Vatreni mlin“ (100.000,00 KM), zatvaranje postojećeg kredita kod Razvojne banke FBiH (140.000,00 KM), te za podršku JKP „10. Juli“ u svrhu vodosnabdijevanja i unapređenje komunalne infrastrukture. Sredstva drugog kredita u iznosu od 1.200.000,00 KM rasporedit će se za projektovanje, sanaciju, rekonstrukciju, rehabilitaciju i izgradnju putne infrastrukture na području općine Bosanska Krupa.

Data je i saglasnosti na tekst rješenja Službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove, Odsjeka za imovinsko-pravne i geodetske poslove Općine Bosanska Krupa o promjeni upisa u katastarskom operatu. Sada će umjesto Kombinat drvne industrije „UNA“ u posjedovnom listu biti upisano d.o.o. ŠIP „UNA“ Bosanska Krupa.

Na kraju 19. redovne sjednice Općinskog vijeća k znanju je primljena Informacija Policijske stanice Bosanska Krupa za mjesec januar 2018. godine.

Related posts