Podrška Grada Bihaća projektu “Zajedno učinimo život boljim u BiH”

Bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić potpisao je zajedno sa Mirhunisom Zukić, predsjednicom Unije za održivi povratak i integracije u BiH, Memorandum o saradnji zahvaljujući kojem će se osnažiti pomoć i podrška građanima Bihaća koji se žele baviti ruralnim turizmom.

Naime, Unija za održivi povratak i integracije u BiH današnji posjet Bihaću iskoristila je za prezentaciju projekta “Zajedno učinimo život boljim u BiH”, koji je finansiran od Vlade Švicarske, a implementiran na području Bihaća, Čapljine i Lukavca.

Prema riječima Mirhunise Zukić, predsjednice Unije, u sklopu projekta, provedene su edukacije za 46 korisnika u sklopu tri trening modula: ruralni turizam, brend “bhselo” i izrada biznis plana, a završetak edukacije uspješno je okončalo 26 polaznika.

„Primjetno je da su korisnici iskazali, da ovakav oblik educiranja i budućeg udruživanja, mogu mnogo doprinijeti kvaliteti njihove ponude jer su prošli kroz stručne module. Na taj način se uspostavila sinergija znanja i kvalitete ponuda od strane individualnih seoskih domaćinstava. Predstavljen je novi model u ruralnom turizmu, odnosno prilagođena je ponuda onima koji žele istinski odmor i rekreaciju bez “zvijezdica” koje nude hoteli „- kazala je Zukić.

Gradonačelnik Fazlić kazao je da je projekat koji je podržan i od strane TZ USK-a, korak naprijed u turističkoj promociji grada Bihaća, a posebno ruralnog turizma koji se razvija u Ljutočkoj dolini, odnosno Kulen Vakufa.

„ Udruženje žena Kulen Vakufa već dugi niz godina uspješno promoviše ruralni turizam i njihova osnivanja novog udruženja pružatelja turističkih usluga u Kulen Vakufu je dobar pokazatelj kako se ovaj vid turizma osnažuje i jača i mi sada pored rijeke Une i NP Una moramo ponuditi i druge oblike turizma koji će zadržati turiste“- kazao je gradonačelnik Fazlić.

Related posts