USPJEŠNI KRAJIŠNIK: Istraživački rad mr. Redže Hasanagića u Sloveniji

Viši asistent mr. Redžo Hasanagić dobitnik Bileteralne stipendije za akademsku 2019/2020. godinu koju dodjeljuje vlada Republike Slovenije.

Tokom perioda od tri mjeseca Hasanagić će boraviti na Biotehnološkom fakultetu Univerziteta u Ljubljani gdje će imati priliku nastaviti svoje istraživanje koje je dio njegove doktorske disertacije. Njegov istraživački projekt nosi naziv „Matematičko modeliranje i optimizacija parametara termičke modifikacije konstrukcijskog drveta i njihov uticaj na čvrstoću savijanja i istezanja“. Pored toga radit će na ispitivanju različitih metoda termičke modifikacije i izlaganju drveta u različitim eksploatacionim uslovima.

Mr. Redžo Hasanagić je također jedan od učesnika zajedničkog naučnoistraživačkog projekta za akademsku 2019/2020. godinu pod nazivom „Modeliranje uticaja procesa pripreme termički modificiranog drveta na njegove fizičko-mehaničke osobine i trajnost“ sa profesorima sa Tehničkog fakulteta u Bihaću i Biotehnološkog fakulteta u Ljubljani.

Naš Redžo Hasanagić je dokaz da Krajina ima mladih i uspješnih ljudi kojima moramo dati priliku u budućnosti kako bi napokon krenuli naprijed.

Related posts